Kjøregodtgjørelsen uendret fra 1. juni 2020
Statens satser for kostgodtgjørelse øker, men kjøregodtgjørelsen er ikke endret. De nye reiseavtalene i staten gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

Bruk av egen bil i jobbsammenheng gir i mange tilfeller rett til kilometergodtgjørelse. Også mange private virksomheter velger å bruke satsene som partene i staten forhandler seg fram til. Hvilke satser som gjelder går fram av Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.4,03 kroner per kilometer

Bilgodtgjørelsen blir altså fortsatt 4,03 kroner per kilometer, uavhengig av lengde. Satsen gjelder både bil og el-bil, i Norge og i utlandet.

Kostgodtgjørelsen øker

Partene er enige om å øke satsen for udokumenterte utgifter til kost.
På reiser fra 6-12 timer økes satsen fra 307 kroner til 315 kroner.
På reiser på mer enn 12 timer uten overnatting er den økt fra 570 kroner til 585 kroner.
Ved overnatting er satsen økt fra 780 kroner til 801 kroner.
Kostgodtgjørelse gis ikke når reisen er kortere enn 15 kilometer eller på under 6 timer.

Høyere kompensasjonstillegg

Kompensasjonstillegget ved tjenestereiser i utlandet øker fra 531 kroner til 548 kroner per døgn ut over 12 timer.

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.