Krav om elektronisk oversikt over hvem som jobber på byggeplassen

En oversikt over hvem som jobber på byggeplassen skal føres elektronisk og kontrolleres hver dag. Både navn, fødselsdato og nummeret på arbeiderens HMS-kort skal føres i listene.
Byggherreforskriften stiller i § 15 krav om at det skal føres liste over hvem som arbeider på bygge- og anleggsplasser til enhver tid. Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres når det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre, og oversiktslistene er et ledd i denne koordineringen. De skal føres og kontrolleres daglig.

Elektronisk føring

Kravet om at listene skal føres elektronisk ble innført 1. juli 2017, for å gjøre det lettere for byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver, verneombud og tilsynsmyndigheter å få oversikt over hvem som jobber på bygge- eller anleggsplassen. Tiltaket skal bidra til å forhindre svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.

Elektronisk føring ble vedtatt innført allerede sommeren 2016. Men ble utsatt en tid fordi næringen trengte tid på å forberede seg.

Kortnummer og dato

Av personvernhensyn skal ikke hele fødselsnummeret med på listen, bare fødselsdatoen. Sammen med kortnummeret på HMS-kortet skal det likevel være lett å identifisere vedkommende.

En av grunnene til at kortnummeret skal stå i oversiktslistene er at aktørene lettere skal kunne kontrollere at de som jobber på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort.

HMS-kortet er viktig for at aktørene skal kunne identifisere seg og arbeidsgiveren sin. Det gjelder også selvstendig næringsdrivende.

Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort, selv på kortvarige oppdrag.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!