Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er videreført

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten ble nylig videreført, og gjelder til og med 28. februar 2021.

Den ytre rammen for arbeidstid i staten ble utvidet med en time morgen og kveld 1. januar 2018. Særavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene, og gjaldt opprinnelig ut juni 2019.

Den ytre arbeidstiden er utvidet

Det er den ytre arbeidstiden som er utvidet i dagens særavtale. Kjernetiden, det tidsrommet alle må være til stede, er fortsatt mellom kl. 9.00 og 14.30.

Det betyr at ytre arbeidstid er kl. 6.00 til 9.00 om morgenen og kl. 14.30 til 21.00 ettermiddag/kveld. I dette tidsrommet har arbeidstaker en viss mulighet til å opparbeide plusstimer som skal avspaseres senere. Samlet ordinær arbeidstid er ikke økt.

Kan forskyve 5 flere plusstimer

Tidligere var det tillatt å overføre 45 plusstimer til neste avregningsperiode, nå er grensen 50. Det betyr at arbeidstaker kan forskyve 5 ekstra plusstimer fra en avregningsperiode til en annen. Samtidig er det presisert at avspasering av plusstimene skal planlegges senest 4 måneder før avregningsperioden er over. Det kan overføres 10 minustimer til neste avregningsperiode.

Avregningsperioden er på minimum 6 og maksimum 12 måneder. Innenfor disse grensene er det opp til arbeidsgiver å fastsette lengden på avregningsperioden, etter drøfting med de tillitsvalgte.

Prøveperiode

Særavtalen ble inngått for en prøveperiode på 1,5 år, og skal evalueres. Nå er den altså videreført til og med 28. februar 2021. Avtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 og Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.
Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!