Midlertidig avtale om kjernetid og fleksitid i staten

Partene i staten er enige om å sette kjernetiden midlertidig ut av kraft for alle statlige virksomheter fram til 31. august 2021, og å forskyve tidspunktet for å avregne fleksitid fram til samme tidspunkt.

Covid-19-pandemien har ført til midlertidige endringer i fleksitidsavtalen i staten. Partene har justert det midlertidige regelverket flere ganger, sist 26. november 2020.

Foto av mann som jobber på PC med familien i bakgrunnen

Kjernetiden satt ut av kraft

Kjernetiden fra kl. 9.00-14.30 er det tidsrommet da alle ansatte normalt må være på jobb. Fram til og med ut august 2021 er denne kjernetiden satt ut av kraft.
Det er gjort for å sikre fortsatt fleksibilitet under covid-19-pandemien. Fortsatt jobber mange ansatte på hjemmekontor, og arbeidstakerne er til stede på kontoret til ulike tider på dagen. De sentrale partene oppfordrer til å finne gode løsninger lokalt med den enkelte.

Fleksitid – forskjøvet avregning

Partene i staten er også enige om at tidspunktet for å avregne fleksitid kan forskyves fram til og med 31. august 2021.
Normalt er avregningsperioden på minimum 6 og maksimum 12 måneder. Innenfor disse grensene er det arbeidsgiver som avgjør lengden på avregningsperioden, etter drøfting med de tillitsvalgte.
Nå er altså disse grensene for avregningsperioden midlertidig satt ut av kraft. Det er gjort for å unngå at ansatte mister opparbeidet plusstid fordi det ikke er mulig å avspasere på grunn av virksomhetens forhold i dagens ekstraordinære situasjon.
I perioden fram til 31. august 2021 oppfordres virksomhetene til å finne gode løsninger som gjør at medarbeiderne kan ta ut opparbeidet fleksitid, samtidig som det tas hensyn til virksomhetens behov. Partene viser til fleksitidsavtalen punkt 4 om at arbeidsgiver og arbeidstaker, senest fire måneder før avregningsperioden er over, skal planlegge hvordan plusstimer som ikke kan overføres skal kunne avspaseres.

 

Skal ikke påberopes i en normalsituasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten er enige om at de midlertidige tilleggene til fleksitidsavtalen ikke skal kunne påberopes eller brukes på annen måte når man er tilbake i en normalsituasjon.

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.