Ny personalhåndbok

Samme gode Compendia-kvalitet, bare enda bedre!

"Det blir ikke enklere enn dette, både for brukere og redaktører. Antall spørsmål til HR har blitt betydelig redusert! De ansatte finner rett og slett svarene selv"
Personalleder, Klepp Energi

Nytt design

Den nye personalhåndboken har et nytt og friskt design med grafiske elementer som legger vekt på enkel navigering, både for deg som redaktør og brukerne.

Sidene er mer oversiktlige og inneholder færre distraherende elementer for leserne.  

“Brukervennlig og fint design, og jeg liker oppbygningen av sidene med gjenkjennbare symboler. Det er lett å finne fram.” (Kundesitat)

Nytt innhold

Vi har god innsikt i hva de ansatte lurer på. Denne innsikten har vi brukt til en grundig forbedring av personalhåndboken.

Innholdet tar utgangspunkt i vanlige spørsmål og oppgaver de ansatte har – alt skrevet i et lett forståelig språk.

“Med så mye lovverk er det lett at språket blir oppstylta. Det er ikke denne. Den er lett å lese og lett å forstå. ” (Kundesitat)

Ny teknisk løsning

Den nye løsningen gir redaktører flere valgmuligheter og større fleksibilitet. Grensesnittet er forbedret, og det er mye enklere for deg å arbeide i håndboken. Du kan nå velge fritt blant tilgjengelig innhold, noe som gir deg større valgmulighet både når det gjelder foreslått tekst og juridisk innhold fra Compendia.

Vi tar oss fortsatt av oppdateringene av det juridiske innholdet.

“Veldig intuitiv redaktørverktøy, og mye enklere. Det er lettere å være kreativ. ” (Kundesitat)

Generativ kunstig intelligens

Generativ KI er integrert i redigeringsverktøyet, og kan hjelpe deg med formuleringer, slik at teksten din blir i samme språkdrakt som resten av innholdet. Du kan også få hjelp til rettskriving og oversettelse til engelsk.

Den nye personalhåndboken er tilrettelagt for bruk som kilde i Copilot. (Microsoft Copilot ready)

Hvordan komme i gang?

En ny håndbok med nytt design, og nytt Compendia-innhold må opprettes. I tillegg må alt eget innhold fra den gamle personalhåndboken bearbeides og tilpasses en nye løsningen.

Ta kontakt for et pristilbud.

Nytt design, nytt innhold og ny teknisk løsning = Verdi!

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!