Ny særavtale om ferie for statsansatte

Ferielønnstillegget er historie. Nå får også ansatte i staten utbetalt feriepenger i juni i stedet for lønn. 1. januar 2018 ble reglene for hvordan feriepenger beregnes og utbetales litt likere det som gjelder på andre arbeidsplasser.
Avtalen gjelder fram til 31.12.20. Målet har vært enklere regler og større harmonisering med ferieloven. I tillegg til denne særavtalen reguleres statsansattes rett til ferie og feriepenger av ferieloven og hovedtariffavtalens del 6 om avtalefestet ferie.

Feriepenger i juni

Statsansatte får utbetalt feriepenger i juni fra og med ferieåret 2018. Samtidig blir de trukket i lønn som tilsvarer antall ferieuker.

Det blir gjort uavhengig av om arbeidstaker tar ferie i juni eller ikke. Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget, siden statsansatte har 5 uker ferie. Ansatte over 60 år får 2,3 prosentpoeng mer. Når ferien avvikles i en annen måned enn juni, får arbeidstaker utbetalt lønn under ferien.

Etter tidligere særavtale fikk statsansatte utbetalt vanlig lønn pluss ferielønnstillegget i juni. Ferielønnstillegget utgjorde differansen mellom vanlig lønn og de feriepengene arbeidstaker hadde krav på.

“Fra og med ferieåret 2018, får Statsansatte utbetalt feriepenger i juni.”

Ny statlig arbeidsgiver

En arbeidstaker som slutter skal få feriepengene utbetalt i forbindelse med sluttoppgjøret. Det gjelder også ved overgang til ny statlig arbeidsgiver. Etter tidligere særavtale anså man ikke arbeidsforholdet som opphørt etter bestemmelsen i ferieloven § 11 nr. 3 når en statsansatt fikk ny statlig arbeidsgiver, og ansvaret for å betale ut allerede opptjente feriepenger ble dermed overført til den nye statlige arbeidsgiveren.

Det kan inngås en individuell avtale om at feriepengene skal betales ut i ferieåret. Men det er likevel alltid den arbeidsgiveren feriepengene er opptjent hos som har ansvaret for å betale dem ut.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!