Nye intensjoner – Juni 2020

Nye intensjoner – Juni 2020

Video: Hvordan endre svarene til HR-Henry

Det er utarbeidet en kort videosnutt for redaktører som forklarer hvordan dere kan legge inn og endre svarene som HR-Henry gir.
Åpne brukerveiledning

Nye intensjoner pr. kategori

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på. Her er en liste over de problemstillingene/intensjonene vi har lagt inn siden sist. Ber dere vurdere om det er noe dere ønsker å legge inn egne tekster på.

Ansattgoder:
Sosiale arrangement – Teambuilding

Ansettelse
Emeritus/emerita

Arbeidsmiljø og HMS
Vernerunde

Arbeidstid
Avspasering – Avspasering pluss-/minustimer
Kompenserende hvile

Brukerstøtte
HR – Personalsak
IT-Hjelp / Printer
Vår virksomhet – Årsverk
Vår Virksomet / Strategi
Vår Virksomet / Visuell profil
Vår Virksomet / Retningslinjer for representasjon

Forsikring
Ulykkesforsikring

Generelle spørsmål
Sosiale medier – Facebook, Instagram, Twitter

Pensjon
Når kan jeg gå av

Stat
Forhåndsvarsel om oppsigelse