Nye intensjoner – Desember 2019

Nye intensjoner- Desember 2019

Video: Hvordan endre svarene til HR-Henry

Det er utarbeidet en kort videosnutt for redaktører som forklarer hvordan dere kan legge inn og endre svarene som HR-Henry gir.
Åpne brukerveiledning

Nye intensjoner pr. kategori

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på. Her er en liste over de problemstillingene/intensjonene vi har lagt inn siden sist. Ber dere vurdere om det er noe dere ønsker å legge inn egne tekster på.

Ansattgoder
– Aksjehandel
– Bonuspoeng

Ansettelse
– Midlertidig ansettelse/Sesongarbeid

Arbeidsavtale
– Plikttjeneste/bindingstid
– Bierverv

Arbeidstid
– Gj.snitt beregning av alminnelig arbeidstid
– Avspasering/syk under avspasering

Brukerstøtte
– GDPR/Hva er GDPR
– GDPR/Rutiner personvern
– IT-Hjelp/Wifi-passord-gjestenett
– Mine personalia/Endret navn-mail
– Vår virksomhet/Personalpolitikk
– Vår virksomhet/Faktura-Leveringsadresse

Fagforening
– Endre status på medlemsskapet
– Utsettelse av kontingent
– Pris for sykemeldt
– Pris for pensjonist

Forsikring
– Vårt forsikringsnummer

Lønn
– Min lønn/Timelønn
– Min lønn/Lønnstatistikk
– Min lønn/Lønnssamtale
– Min lønn/endring i lønn/lokale lønnsforhandlinger
– Min lønn/endring i lønn/sentrale lønnsforhandlinger

Pensjon
– Vår pensjonsordning / Førtidspensjon
– Vår pensjonsordning / Tidlig pensjon

Permisjon
– Velferdpermisjon/Ulike velferdspermisjoner/Verv

Stat
– Skumringstillegg

Sykdom
– Sykefraværstatistikk
– Sykemelding / Bestride sykemelding
– Sykemelding / Oppfølgingsløp
– Sykemelding / Oppfølgingsløp / Oppfølgingsplan for sykemeldte
– Sykemelding / Oppfølgingsløp / Oppfølgingsplan