Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt  også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.

Særregelen om permitteringer ved jul- og påskehøytiden kom inn i dagpengeregelverket i 1958, og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider. Den gikk ut på at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i julen, fra og med 20. desember til og med 1. januar, og i påsken fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Alle søknader ble innvilget

Arbeidsgiver kunne søke om dispensasjon fra regelen, men måtte da sannsynliggjøre at permitteringen ikke skyldtes høytiden, men mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kunne påvirke. I 2018 søkte rundt 40 arbeidsgivere om dispensasjon, og alle fikk søknaden innvilget. At endringen blir gjennomført nå vil avlaste både arbeidsgivere og NAV, samtidig som permitterte får en noe bedre økonomisk situasjon. Permitterte trenger ikke foreta seg noe ut over å fylle ut meldekortet som vanlig.

 

Er blitt framskyndet

Endringene har vært på trappene en stund, som en del av arbeidet med å forenkle saksbehandlingen i NAV, og var på høring høsten 2019. Nå er gjennomføringen av de planlagte endringene i forskriften blitt framskyndet på grunn av korona-pandemien, slik at endringene nå gjelder fra 20. mars 2020.

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.