Personvernerklæring - Compendia

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om behandlingene som Compendia er behandlingsansvarlig for, hvordan vi behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har.
Blinkende smiley

Behandlingsansvar

Compendia er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter.

Compendia har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, har spørsmål til hvordan Compendia behandler dine personopplysninger, eller om du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Compendia. 

Du kan kontakte personvernombudet via e-post: personvernombud@compendia.no.

Hvis du ønsker å sende henvendelsen til oss per post, kan du sende den til: 
Compendia AS
Postboks 84
4349 Bryne
Attn: Personvernombudet

Når behandler Compendia opplysninger om deg?

Compendia behandler hovedsakelig personopplysninger om deg når du:

  • Nettsidens egne informasjonskapsler (Cookies)
   Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside, eller utfører en handling på siden. Innholdet i informasjonskapslene vil da utveksles mellom din nettleser, nettstedet og ulike tjenester. Informasjonskapslene sørger for at våre nettsider fungerer best mulig, og kan ikke brukes for å identifisere deg som person.

   Dersom du har godtatt eller reservert deg mot enkelte informasjonskapsler, kan du når som helst endre innstillingene ved å klikke på det lille “hjulet” nederst til venstre på sidene.

  • Statistikk – Google Analytics Universal og Google Analytics 4
   Vi bruker Google Analytics for å skaffe oss kunnskap om hva besøkende søker etter, hvilke sider som er besøkt og hvordan brukerne navigerer mellom disse. Vi får også informasjon om hvilke nettsteder brukerne kommer fra, nettleseren som blir brukt og hvilken type enhet som brukes. Denne statistikken gjør det mulig for oss å forbedre informasjonen på vår hjemmeside.

   Besøkendes IP-adresser blir ikke lagret og det er i praksis ikke mulig å identifisere brukere fra de øvrige parametrene. Statistikken er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson, og anses derfor ikke å være informasjon som krever beskyttelse, eller som gir grunnlag for eventuelle krav.

   Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Bestemmelsen gir grunnlag for å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

   Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjonen på hjemmesiden vår.

  • Informasjonskapsler fra kommersielle tredjepartsaktører
   Vi bruker informasjonskapsler fra Google Adwords og LinkedIn for å kunne gi våre brukere relevant markedsføring og en god brukeropplevelse.  Vi bruker det også for å måle effekten av og vise mer relevante annonser. Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert.

   Disse informasjonskapslene gjør det mulig å:

   • Frekvensstyre annonser på bakgrunn av aktivitet
   • Se brukeradferd på nettstedet i forhold til den direkte annonsering som skjer
   • Samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
   • Målrette annonser til utvalgte kundegrupper
  • Hotjar
   Compendia bruker webanalyseverktøyet Hotjar for å forstå brukerens behov på nettstedet. Dette gjør oss i stand til å optimalisere din brukeropplevelse. Vi ser blant annet på hvor mye tid brukerne er på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på og hvor langt brukerne skroller på nettsidene.

   Hotjar lagrer informasjon om brukerne i en anonymisert brukerprofil. Verken Compendia eller Hotjar vil bruke denne informasjonen til å identifisere brukere.

  • TwentyThree
   Vi bruker webinarplattformen TwentyThree for å administrere tidligere webinarer og andre informasjonsvideoer.  For å få tilgang til disse må du oppgi navn og e-post.
   Compendia har sikret dine personopplysninger med databehandleravtale med leverandøren. 
   Vårt grunnlag for å behandle informasjon om deg i forbindelse med våre videoproduksjoner er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, nemlig ditt samtykke.

Når du ringer oss, kan telefonnummeret ditt lagres sammen med data om når du ringte og hvor lenge samtalen varte, for eksempel av vår leverandør av telefonitjenester. Hvis en samtale gjelder en bestemt sak, kan det skrives et notat som oppbevares etter samtalen (kundeforhold, leverandørforhold osv.) Ut over dette registrerer ikke Compendia opplysninger om telefonsamtaler der den som ringer kan identifiseres.

Samtaleloggen lagres for at Compendia skal kunne følge opp telefonsamtaler, for eksempel ved å ringe opp personer som har kontaktet oss. Vårt behandlingsgrunnlag i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Den berettigede interessen er å følge opp telefonsamtaler ved behov.

Vi bruker e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-postmeldinger vi mottar slettes når de ikke lenger er nødvendige for å utføre våre oppgaver. Vi ber om at særlige kategorier av personopplysninger sendes kryptert på e-post.

Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger i forbindelse med e-post er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, som tillater behandling som er nødvendig for å ivareta begge parters berettigede interesse som avsender og mottaker av e-post.

Compendia skanner alle innkommende og utgående e-poster etter virus og skadelig programvare for å beskytte integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten til systemene våre. Vårt grunnlag for behandling i forbindelse med denne skanningen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
Compendia har en rettslig forpliktelse til å iverksette sikkerhetstiltak i samsvar med personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav f og artikkel 32.
På bakgrunn av en risikovurdering har vi konkludert med at dette tiltaket er nødvendig for at Compendia skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser. Vi har også konkludert med at denne behandlingen ikke er uforholdsmessig sett i forhold til kriteriene for etterlevelse av forpliktelsen.

Compendia sender ut nyhetsbrev via e-post til personer som aktivt har gitt sitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss. Nyhetsbrevene inneholder normalt nyhetsartikler, redaksjonelt innhold, brukerhistorier, invitasjoner til arrangement, som for eksempel webinar.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev via e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen din vil bare bli brukt til å sende deg nyhetsbrev og invitasjoner til arrangement og webinarer.

Forutsatt at du uttrykkelig har gitt ditt samtykke, kan vi kontakte deg for oppfølgingsformål og lignende. Hvis du har samtykket til å dele andre kontaktopplysninger med oss, kan vi også, der vi har lov til å gjøre det, kontakte deg for eksempel via telefon. Når du abonnerer på nyhetsbrevene våre, samtykker du til at vi behandler opplysninger om deg.

Din e-postadresse vil bli lagret i vårt CRM-system, SuperOffice og i vårt system for utsendelse av nyhetsbrev, eMarketeer. Dine data vil aldri bli delt med andre, og dataene dine vil bli slettet når du melder deg av tjenesten.

Compendia vil behandle personopplysningene dine til du aktivt melder deg av nyhetsbrevene våre.

Du kan avslutte abonnementet ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

Vårt grunnlag for å behandle din e-postadresse og annen informasjon om deg i forbindelse med våre nyhetsbrev, er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, nemlig ditt samtykke.

Compendia er en virksomhet som primært driver med salg av tjenester innen IKT og rådgivning. Det betyr at vi kommuniserer mye med våre kunder, nemlig bedrifter og organisasjoner, samt med våre partnere og underleverandører. Når vi starter en salgsprosess, har Compendia en berettiget interesse i å registrere kontaktopplysninger til de involverte kontaktpersonene. Disse dataene registreres i vårt CRM-system, og dataene er kun tilgjengelige for de ansatte som har behov for en slik tilgang.

En naturlig del av det å ha et kundeforhold til Compendia, er å kommunisere med kundeservice. For å kunne tilby denne tjenestefunksjonen, registrerer vi kontaktopplysninger om kontaktpersoner og andre personer som er involvert i prosessene.

Denne behandlingen faller inn under bestemmelsene om legitime og juridiske interesser for alle involverte parter.

Opplysningene lagres så lenge kundeforholdet er aktivt, og enkelte opplysninger lagres lenger enn dette, jf. relevant regelverk som bokføringsloven mm.

Søker du jobb hos Compendia, må vi behandle opplysninger om deg for å kunne vurdere søknaden din. Rekrutteringsprosessen innebærer behandling av opplysningene du deler med oss i søknaden, CV, referanser mm. I tillegg til et intervju kan Compendia også gjennomføre egne undersøkelser, typisk i form av samtaler med referanser du har oppgitt. Compendia bruker ulike jobbsøknadsportaler for å administrere søknadene. Se portalenes egne retningslinjer for mer informasjon om behandlingsaktivitetene.

Vårt behandlingsgrunnlag for å vurdere søknad og andre dokumenter som søker sender inn, gjennomføre intervju og kontakte referanser er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen åpner for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å iverksette tiltak på jobbsøkerens anmodning, før en arbeidsavtale eventuelt inngås. Vi anser at ved å søke på en stilling og laste opp dokumenter, ber en søker oss om å vurdere dokumentasjonen han / hun har gitt, og å gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Hvis vi gjennomfører våre egne undersøkelser i tillegg til dette, for eksempel ved å kontakte noen som har utstedt et sertifikat eller lignende, men som ikke er oppgitt som referanse, er vårt grunnlag for behandling personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater behandling ut fra en interesseavveining. Den berettigede interessen er å finne den rette kandidaten til jobben.

Du trenger ikke oppgi særlige kategorier av personopplysninger / sensitive personopplysninger i søknaden din eller i et intervju. Dette inkluderer blant annet informasjon om din religion, etnisk opprinnelse, politiske meninger, helse eller funksjonsevne, graviditet eller omsorgsbehov. Du kan imidlertid oppgi slike data hvis du ønsker det. Hvis du oppgir at du har en funksjonsnedsettelse som vil kreve at arbeidsplassen eller arbeidsforholdene dine tilpasses, har vi en plikt til å ta hensyn til dette.

Vårt grunnlag for behandling av slike data er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater behandling som er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse.

I andre tilfeller er vårt grunnlag for behandling personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, som tillater behandling der en registrert har gitt eksplisitt samtykke til behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Trekker du tilbake samtykket, vil det ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger som fant sted før du trakk samtykket tilbake.

Ved bruk av rekrutteringsbyrå, ivaretas personvernet gjennom en databehandleravtale med det enkelte byrået.

Compendia kan overføre dine personopplysninger til eksterne parter, som leverandører og tjenestetilbydere som behandler personopplysninger etter instrukser fra Compendia, for eksempel et rekrutteringsbyrå eller IT-leverandører. Instrukser om behandlingen følger av databehandleravtale mellom Compendia og leverandør/tjenestetilbyder.

Dine rettigheter

Du har rett til

Du kan be om en kopi av opplysningene om deg som Compendia behandler.
Du kan be oss om å korrigere personopplysninger som er feil eller villedende.
I enkelte situasjoner kan du be om at vi sletter opplysninger om deg.
I enkelte situasjoner kan du be oss om å begrense vår behandling av dine personopplysninger.

Du rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes av oss, bortsett fra de tilfellene hvor behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale du har med oss, vi er pålagt å i lov å behandle personopplysningene dine eller når vi kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg på grunnlag av samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre dataene til deg eller til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vårt personvernombud:
personvernombud@compendia.no

eller ved å sende et brev til:
Compendia AS
Postboks 84
4349 Bryne
Attn: Personvernombud

Du har rett til å motta svar uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned etter at du henvendte deg til oss.
Du kan også ta kontakt med Datatilsynet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper at du vil ta kontakt med oss hvis du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du kan kontakte oss via kontaktpersonen din eller en annen kanal du bruker når du kontakter oss. Du kan også kontakte vårt personvernombud for å be om råd og veiledning. Personvernombudet vårt er underlagt taushetsplikt hvis du ønsker å rapportere en sak i fortrolighet.

Du kan også klage til Datatilsynet på Compendia sin behandling av dine personopplysninger.