Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra og med 6. sykedag

Staten vil nå dekke arbeidsgivers utgifter til sykepenger fra og med 6. fraværsdag når sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Refusjonsordningen gjelder for sykefravær fra og med 1. desember 2021, og varer foreløpig frem til 1. februar 2022.

Tiltaket innføres både for å bidra til større etterlevelse av smitteverntiltakene, og for å redusere den økonomiske belastningen for små og store virksomheter.

Normalt dekker arbeidsgiver sykepenger til og med dag 16. Nå gjeninnføres refusjonsordningen ved koronarelatert fravær, men slik at arbeidsgiver betaler sykepenger i et tidsrom på opptil 5 kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Den tidligere ordningen som opphørte 1. oktober 2021, ga arbeidsgiver rett til refusjon etter 3. fraværsdag.

Arbeidsgiver forskutterer sykepengene

Som før forskutterer arbeidsgiver sykepengene og krever refusjon fra NAV i etterkant. Refusjonsordningen er basert på opplysningene arbeidstaker gir arbeidsgiver om årsaken til fraværet. Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker oppgir diagnose eller detaljer rundt sitt fravær, men for at arbeidsgiver skal få refusjon fra dag 6, trenger arbeidsgiver en generell informasjon om hvorvidt fraværet er koronarelatert eller ikke.

«Ordningen gjelder for sykefravær fra og med
1. desember 2021, og varer foreløpig frem til 1. februar 2022.»

Hva er koronarelatert fravær?

Koronarelatert fravær er sykefravær som skyldes covid-19-pandemien. Det innebærer at arbeidstaker enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene, inkludert ventekarantene. Sykefravær som skyldes vaksinering mot covid-19 og sykefravær som skyldes følgetilstand av covid-19 sykdom, er også omfattet. Pasienter med luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronaviruset.

Les også:

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!