Arbeidsgiver får ikke lenger refundert sykepenger fra og med 6. sykedag

Den midlertidige refusjonsordningen for sykefravær er nå opphevet.

Frem til 1. juli 2022 betalte arbeidsgiver sykepenger i et tidsrom på opptil 5 kalenderdager for koronarelatert fravær. Fra og med 1. juli 2022 må arbeidsgiver dekke sykepenger til og med dag 16 også for denne fraværstypen.

Du kan fortsatt søke om refusjon for 3 måneder tilbake i tid

Det som er viktig for arbeidsgiver fremover er å huske å søke om refusjon for det fraværet som har vært frem til 1. juli. Det er fortsatt mulig å søke om refusjon fra dag 6 for koronarelatert fravær som skjedde før 1. juli 2022. Fristen for å søke om refusjon er 3 måneder.

Refusjonsordningen er basert på opplysningene arbeidstaker gir arbeidsgiver om årsaken til fraværet.  Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker oppgir diagnose eller detaljer rundt sitt fravær, men for at arbeidsgiver skal få refusjon fra dag 6, trenger arbeidsgiver en generell informasjon om hvorvidt fraværet er koronarelatert eller ikke.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

ME snakkes snart!