Koronarelatert fravær

Noen av de midlertidige korona-reglene om utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger forlenges ytterligere.

Dobbel kvote "sykt-barn-dager"

På grunn av korona-situasjonen ble antallet «sykt barn-dager» doblet i 2021. Det samme gjelder også for kalenderåret 2022.

Antall omsorgsdager fram til 31. desember 2022:

  • 1 eller 2 barn: 20 dager/40 dager når man er alene med omsorgen
  • 3 eller flere barn: 30 dager/60 dager når man er alene med omsorgen
  • Når man ikke bor sammen med den andre forelderen, og det er inngått avtalt om delt bosted, får begge 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn man har
Retten til omsorgspenger gjelder som hovedregel ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. I noen tilfeller, blant annet når barnet har en kronisk sykdom, vil retten utvides til det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Utvidet rett til omsorgsdager

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstaker rett til å være hjemme med sykt barn, enten fordi barnet er sykt eller trenger oppfølging i forbindelse med sykdom, eller fordi barnepasser er syk. I slike tilfeller har arbeidstaker rett til omsorgspenger, forutsatt at de alminnelige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt og arbeidstaker har tapt inntekt.

I forbindelse med korona-pandemien har arbeidstaker også rett til omsorgspenger hvis de ikke kan være i jobb når:

  • barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene
  • skoler og barnehager er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien
  • barnet må holdes hjemme fra skole/barnehage på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlemmer barnet bor med

Omsorgsdagene som kan brukes ved stenging eller særlige smittevernhensyn, kan ikke brukes før arbeidstaker har brukt opp de ordinære omsorgsdagene, dvs. den doble kvoten som gjelder i 2022.

Ordningen er forlenget og gjelder fram til 1. juli 2022.

Dokumentasjon på fravær

En lokal stengning skal bekreftes av skolen eller barnehagen. Arbeidstaker må levere bekreftelsen til arbeidsgiver som dokumentasjon på fraværet.

Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag når arbeidstaker tar ut omsorgsdager. Men når fraværet gjelder særlige smittevernhensyn, skal arbeidstaker levere en bekreftelse fra lege til arbeidsgiver.

NAV legger til grunn at arbeidsgiver har fått slik dokumentasjon når arbeidsgiver søker refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

Overføring av dager med omsorgspenger

Arbeidstaker kan overføre dager med omsorgspenger til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Adgangen til å overføre dager med omsorgspenger gjelder fram til 1. juli 2022.

Utvidet rett til sykepenger

Gjennom hele pandemien har det vært uttalt at de som har mulighet må prøve å finne løsninger med hjemmekontor for å unngå sykmelding. Retten til sykepenger er derfor betinget av at covid-19-relatert sykefravær fører til  at arbeidstaker må være borte fra arbeidet og har tapt inntekt.

Med dette som utgangspunkt har arbeidstaker rett til sykepenger når man må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. 

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan miste retten til sykepenger.

Reglene gjelder fram til 1. juli 2022.

Midlertidig refusjonsordning

Arbeidsgiver må betale sykepenger i en hel arbeidsgiverperiode på 16 dager, uansett årsak til fraværet. Men når fraværet fra arbeidet skyldes covid-19-pandemien kan arbeidsgiver nå kreve refusjon fra NAV fra 6. fraværsdag.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!