Bilgodtgjørelsen øker til 4,48 kroner fra nyttår

Partene i staten er blitt enige om nye satser i reiseavtalene. Blant satsene som justeres opp 1. januar 2023, er bilgodtgjørelsen og flere diettsatser.

Satsene er i utgangspunktet bare bindende for statlige virksomheter, men mange andre virksomheter, både offentlige og private, velger å bruke statens satser.

Reiser i Norge

Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil øker til 4,48 kroner per kilometer.

Diettsatsene øker til:

  • 342,- kroner for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
  • 637,- kroner for reiser over 12 timer uten overnatting
  • 872,- kroner for reiser over 12 timer med overnatting

Reiser utenfor Norge

Kompensasjonstillegget utenfor Norge øker til 584,- kroner per døgn ut over 12 timer. I tillegg blir kostsatsene for det enkelte land justert.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Mer fra Compendia-ekspertene

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!