Arbeidsgiverperiode II ved permittering

Arbeidsgiverperiode II, som pålegger arbeidsgiver å betale lønn i 5 dager når arbeidstaker har vært permittert i 30 uker, gjelder fra 1. juni 2021. 

De 10 første dagene av permitteringen har arbeidsgiver plikt til å betale lønn. Perioden starter så snart varslingsfristen på 14 dager er over, først da er permitteringen iverksatt. Arbeidstaker kan deretter motta dagpenger 30 uker, forutsatt at arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få ytelsen.

Fra og med juni måned må arbeidsgiver på ny betale full lønn i 5 dager, før arbeidstaker kan motta dagpenger igjen.

Krav på full lønn

Arbeidsgiver skal betale full lønn i arbeidsgiverperioden. Permitteringslønnen skal altså ikke reduseres til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G), det følger av en høyesterettsdom fra 2019.

 

Ventetid før dagpenger

Ventetid på dagpenger etter folketrygdloven § 4-9 ble gjeninnført 1. januar 2021.

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.