5 tips for orden og ryddighet på egen arbeidsplass

Fokus på orden og renhold er god HMS kultur, og det bidrar til økt trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen.

01

Systematiser

Hver ting får sin faste plass.

Tydelig oppmerking av plasser for utstyr og materiell slik at alle vet hvor det skal være og hva som mangler

02

Rydd, kast og sett på plass

Hold egen arbeidsplass ryddig.

Fjern papir som hoper seg opp, arkiver det du trenger og kast resten!

Rydd møterom etter bruk, sett på plass kaffekopper, skru av projektor og pc, rydd ledninger m.v

03

Sorter

Gå gjennom materiell og utstyr som har stått lagret over tid.

Er utstyret/materiellet fortsatt i bruk?

Er det ødelagt og trenger reparasjon?

03

Sorter

Gå gjennom materiell og utstyr som har stått lagret over tid.

Er utstyret/materiellet fortsatt i bruk?

Er det ødelagt og trenger reparasjon?

To personer vasker og rydder på en stor nettbrett-skjerm. Illustrasjon.

04

Avfallshåndtering

Bruk oppsatte miljøstasjoner for avfall

05

Hold rømningsveier fri

Rømningsveiene skal alltid være ryddige og ikke benyttes som mellomlagring for utstyr, materiell, eller søppel.

Alt som står i oppmerkede rømningsveier kan bli fjernet uten forvarsel.

Løse gjenstander kan hindre folk i å komme seg ut med påfølgende konsekvenser.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!