5 tips for orden og ryddighet på egen arbeidsplass

Lindis Folkvord,  HMS/K-rådgiver i Compendia

Fokus på orden og renhold er god HMS kultur, og det bidrar til økt trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen.

1. Systematiser

 • Hver ting får sin faste plass
 • Tydelig oppmerking av plasser for utstyr og materiell slik at alle vet hvor det skal være og hva som mangler

 

2. Rydd, kast og sett på plass

 • Hold egen arbeidsplass ryddig.
 • Fjern papir som hoper seg opp, arkiver det du trenger og kast resten!
 • Rydd møterom etter bruk, sett på plass kaffekopper, skru av projektor og pc, rydd ledninger m.v

 

3. Sorter

 • Gå gjennom materiell og utstyr som har stått lagret over tid.
 • Er utstyret/materiellet fortsatt i bruk?
 • Er det ødelagt og trenger reparasjon?

 

4. Avfallshåndtering

 • Bruk oppsatte miljøstasjoner for avfall

 

5. Hold rømningsveier fri

 • Rømningsveiene skal alltid være ryddige og ikke benyttes som mellomlagring for utstyr, materiell, eller søppel.
 • Alt som står i oppmerkede rømningsveier kan bli fjernet uten forvarsel.
 • Løse gjenstander kan hindre folk i å komme seg ut med påfølgende konsekvenser.