Vi opplever Compendia som en profesjonell rådgiver som bidrar med sin faglige kompetanse spesielt innenfor personalområdet på jus og personalpolitikk.