Hvor mye ferie har en deltidsansatt rett på?

Ole jobber fast hver torsdag og fredag, i en 40% stilling. Han reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Da Ole jobber deltid skal også arbeidsfrie dager regnes med når ferien beregnes.

Vårt inntrykk er at noen arbeidsgivere kommer skeivt ut når man skal beregne ferien for deltidsansatte som jobber noen dager og har fri andre dager, tilsvarende Ole. 

Hele uker ferie

Ifølge ferieloven utgjør feriefritiden 25 virkedager ferie (inkludert lørdager), eller 4 uker og 1 dag hvis man tar utgangspunkt i en 5-dagers arbeidsuke. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har en ekstra uke ferie (6 virkedager). Avtalefestet ferie kan komme i tillegg.

Ved uttak av ferie i hele uker beregnes ferien også på dager hvor en deltidsansatt arbeidstaker har fri. Man teller altså 3 uker ferie selv om Ole bare skulle jobbet 6 dager i løpet av en 3-ukersperiode.

“Mange bommer når de skal beregne ferien for arbeidstakere som jobber noen dager og har helt fri andre dager”

Uttak av ferie som enkeltdager

Ole har til sammen 5 uker ferie, inkludert en avtalefestet ferieuke. Etter å ha tatt 3 uker ferie i juli har han fortsatt 2 uker restferie som han ønsker å ta ut som enkeltdager ferie. Det er greit for Ole sin leder, men hun er usikker på hvordan ferien da skal beregnes.

En løsning kan være å regne om ferie i enkeltdager. Har man 5 uker ferie (pluss ekstraferie for de over 60 år) vil beregningen se slik ut:

80 % stilling = 20 enkeltdager ferie

60 % stilling = 15 enkeltdager ferie

50 % stilling = 12/13 enkeltdager ferie

40 % stilling = 10 enkeltdager ferie

20 % stilling = 5 enkeltdager ferie

Ole har allerede brukt 6 av 10 feriedager i juli, og har da 4 dager restferie som han kan ta ut etter avtale med leder.

Et slikt beregningsprinsipp er det samme som ferieloven legger til grunn for deltidsansatte ved uttak av «60-årsuka». Det følger av ferieloven at «deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke» (ferieloven § 5, 2. ledd). 

Planlegg ferien

Arbeidstakere i små deltidsstillinger ønsker gjerne å jobbe mer i perioder, for eksempel i løpet av sommeren, og får også mulighet til å jobbe mer i forbindelse med ferieavvikling. Det er greit, men arbeidsgiver må samtidig sørge for at disse arbeidstakerne får den feriefritiden de har rett på.

Ferieloven gir bl.a. arbeidstaker rett til å ha 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Dette er en rett, men ingen plikt. Ferien kan også tas ut som enkeltuker ferie.

Arbeidsgiver må også sørge for å ha oversikt over den enkeltes totale ferie og hvor mye ferie som faktisk er avviklet.

Trenger du hjelp til utarbeidelse av retningslinjer og rutiner? Vi hjelper deg gjerne! Sammen skaper vi varig forbedring og bedre resultater.

God ferieplanlegging!

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!