Hvor mye ferie har en deltidsansatt rett på?

Arne reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Da Arne jobber deltid skal også arbeidsfrie dager regnes med. Spørsmålet om beregning av feriedager kommer på spissen når en deltidsansatt tar ferien ut i enkeltdager.

Arne og kollegene hans har 5 uker ferie. Når Arne tar ferie en hel uke, telles 5 feriedager selv om han normalt bare jobber 3 dager den aktuelle uken. Ferieloven regner ferien i virkedager som inkluderer lørdag, og bruker vi ferielovens terminologi bruker Arne opp 6 virkedager ferie den aktuelle uken. Arne som er deltidsansatt får like mye feriefritid som kollegaen som jobber 100%, det vil si en uke ferie.

Når ferien tas ut i enkeltdager
Arne har planlagt å ta 4 uker sommerferie og vil bruke den siste ferieuken til å ta fri 5 fredager i løpet av vinter- og høstsesongen. Arbeidsgiver mener han har 3 og ikke 5 feriedager til gode, og igjen har arbeidsgiver rett.

Arne kan ikke kreve flere feriedager enn det han normalt jobber en arbeidsuke.

Beregningsprinsippet er det samme som for en deltidsansatt over 60 ved uttak av ekstraferien.

Ekstraferie for 60-åringer
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har en ekstra ferieuke og kan selv bestemme når ferieuka skal tas ut. Deler arbeidstaker denne ekstraferien og tar den ut med en dag av gangen, følger beregningsprinsippet som da skal legges til grunn av ferieloven; «Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke» (ferieloven § 5, 2. ledd).

Varierer arbeidstiden fra uke til uke, må det foretas en gjennomsnittsberegning.

Ferieloven inneholder ingen tilsvarende beregningsregel for annen ferie, men utgangspunktet må være det samme.

Beregning ved uttak av enkeltdager
For å være i forkant, kan en løsning være å regne om ferien i enkeltdager.

Tar man utgangspunkt i ferieloven som gir rett til 4 uker og 1 dag ferie (pluss ekstraferie for de over 60 år), vil beregningen se slik ut for arbeidstaker som jobber deltid, men hele dager (5-dagers arbeidsuke):

80 % stilling = 20 enkeltdager ferie (+ 4 dager ekstraferie)

60 % stilling = 15 enkeltdager ferie (+ 3 dager ekstraferie)

50 % stilling = 12/13 enkeltdager ferie (+ 2/3 dager ekstraferie)

40 % stilling = 10 enkeltdager ferie (+ 2 dager ekstraferie)

20 % stilling = 5 enkeltedager (+ 1 dag ekstraferie)

En slik beregningsmåte er oversiktlig for arbeidsgiver og for arbeidstaker, og man unngår gjerne spørsmål og diskusjoner om hvor mye ferie som kan kreves.

 

 

 

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia