Deltidsansatte skal også ha ferie

Karl har en 40% stilling, og jobber fast hver torsdag og fredag. Han hadde ingen ferieplaner i fjor og ble derfor enig med sin leder om å droppe ferien. Lederen mente det var greit siden han ikke jobber så mye. Her bommet Karl sin leder, men lærer av feilen og vil gjøre det riktig i inneværende ferieår. Hun er likevel litt usikker på hvordan ferien skal beregnes.

Behovet for ferie oppleves kanskje ikke like stort når arbeidstaker arbeider deltid, og vi ser flere eksempler på at deltidsansatte i små stillinger ikke avvikler ferie. Manglende uttak av ferie avdekkes gjerne når den deltidsansatte på et senere tidspunkt oppdager at arbeidsgiver har foretatt et lønnstrekk for ferie, for eksempel i juni måned, for feriedager som aldri ble avviklet i løpet av ferieåret.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over at ferieloven ikke tar ikke hensyn til om arbeidstaker har en hel- eller deltidsstilling. Deltidsansatte har rett på full feriefritid og hovedregelen er at all feriefritid skal avvikles. Arbeidstaker kan bare nekte å ta ferie hvis han ikke har tjent opp feriepenger som dekker lønnsbortfallet under ferien. Stenges virksomheten ned, for eksempel tre uker om sommeren, må en arbeidstaker som ikke har tjent opp tilstrekkelig med feriepenger likevel finne seg i å ta ferie.

Beregning av feriefritid

Vårt inntrykk er at noen kommer skeivt ut når man skal beregne ferien for arbeidstakere som jobber noen dager og har helt fri andre dager, tilsvarende Karl.

I følge ferieloven utgjør feriefritiden 25 virkedager ferie (inkludert lørdager), eller 4 uker og 1 dag hvis man tar utgangspunkt i en 5-dagers arbeidsuke. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har en ekstra uke ferie (6 virkedager). Avtalefestet ferie kan komme i tillegg.

Ved uttak av ferie i hele uker beregnes ferien også på dager hvor en deltidsansatt arbeidstaker har fri. Man teller altså 3 uker ferie selv om Karl bare skulle jobbet 6 dager i denne 3-ukersperioden.

«Mange bommer når de skal beregne ferien for arbeidstakere som jobber noen dager og har helt fri andre dager»

Uttak av ferie som enkeltdager

Karl har til sammen 5 uker ferie, inkludert en avtalefestet ferieuke. Etter å ha tatt 3 uker ferie i juli har han fortsatt 2 uker restferie. Han vil gjerne ha fri enkelte dager. Det er greit for leder, men hun er litt usikker på hvordan ferien da skal beregnes.

En løsning er å regne om ferie i enkeltdager. Har man 5 uker ferie vil beregningen se slik ut:

80 % stilling = 20 enkeltdager ferie

60 % stilling = 15 enkeltdager ferie

50 % stilling = 12/13 enkeltdager ferie

40 % stilling = 10 enkeltdager ferie

20 % stilling = 5 enkeltdager ferie

Karl har allerede brukt 6 feriedager i juli, og har da 4 dager restferie som kan avvikles etter avtale med leder.

Et slikt beregningsprinsipp er det samme som ferieloven legger til grunn for deltidsansatte ved uttak av «60-årsuka». Det følger av ferieloven at «deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke» (ferieloven § 5, 2. ledd).

Planlegg ferien

Arbeidstakere i små deltidsstillinger ønsker gjerne å jobbe mer i perioder, for eksempel i løpet av sommeren, og får også mulighet til å jobbe mer i forbindelse med ferieavvikling. Det er greit, men arbeidsgiver må samtidig sørge for at disse arbeidstakerne får den feriefritiden de skal ha.

Ferieloven gir bl.a. arbeidstaker rett til å ha 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Dette er en rett, men ingen plikt. Ferien kan også tas ut som enkeltuker ferie.

Arbeidsgiver må også sørge for å ha oversikt over den enkeltes totale ferie og hvor mye ferie som faktisk er avviklet.

God ferieplanlegging!

 

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!