Fast ansatt etter tre år som midlertidig

Fra 1. januar 2024 vil tre år som midlertidig ansatt gi krav på fast jobb, uavhengig av grunnlaget for ansettelsen. Det gir en prosjektmedarbeider samme rettigheter som en vikar, og betyr like regler i privat, kommunal og statlig sektor.

Å ha en øvre grense for hvor lenge et midlertidig arbeidsforhold kan vare, blir ansett som viktig for å bygge opp under hovedregelen om at arbeidstaker skal ansettes fast.
Sammenhengende midlertidig ansettelse gir derfor rettigheter som fast ansatt etter en viss tid.

Farvel til fireårsregelen

I staten er det allerede en ren treårsgrense, ifølge statsansatteloven. Statsansatte får altså rettigheter som fast ansatt etter sammenhengende midlertidig ansettelse i tre år.
I privat og kommunal sektor har det derimot siden 2015 vært to ulike grenser å holde styr på, der grunnlaget for den midlertidige ansettelsen har avgjort om det måtte gå tre eller fire år før man opparbeidet rettigheter som fast ansatt. Fra 1. januar 2024 blir praksis mer entydig også her. Da endres arbeidsmiljøloven § 14-9, 7. ledd til en ren treårsregel.

Hvorfor blir regelen endret?

Ett formål med endringen er å forenkle. Når innslagspunktet for rett til fast ansettelse er det samme uavhengig av hva slags midlertidig ansettelse det er snakk om, blir det enklere for arbeidsgiver å administrere ordningen, og lettere for en arbeidstaker å forstå rettighetene sine.
Arbeidstakere som utfører arbeid av midlertidig karakter, typisk prosjektmedarbeidere, har fram til nå ikke oppnådd rett til fast ansettelse før etter 4 sammenhengende år. Vikarer har derimot vært omfattet av treårsregelen.
Uttalelser som ble gitt i høringsrunden vitner om skepsis blant en del arbeidsgivere, særlig innenfor sektorer med mange ansatte på ulike prosjekter. Lovgiver har likevel ikke funnet tilstrekkelige argumenter for å opprettholde den store forskjellen i rettigheter mellom de to gruppene midlertidig ansatte.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!