Hva gjør vi når jobbsøknaden er skrevet av kunstig intelligens?

Kunstig intelligens har plutselig blitt allemannseie. Fine formuleringer i en jobbsøknad kan være produserte av andre enn søkeren selv. Hvordan skal vi forholde oss til dette i ansettelsesprosesser?

Spørsmål:

Søknadene strømmer inn, den ene mer gjennomarbeidet enn den andre. Hvordan skiller vi egentlig mellom gode kandidater når vi ikke vet om det er kandidaten selv eller en kunstig intelligens som har skrevet søknaden?
Og hva gjør vi hvis vi finner ut at jobbsøknaden er skrevet av kunstig intelligens?

Compendia svarer:

Det er ikke mangel på apper og nettsteder som kan trylle fram en velformulert søknad i løpet av minutter. For å kunne kjenne igjen slike søknader må vi først innom hvordan en tekst-AI som for eksempel ChatGPT fungerer.

En tekst-AI har lært seg å forstå mønstre og sammenhenger basert på enorme mengder med tekstdata. Dette bruker den til å forutse det neste ordet i setningen den lager, basert på den konteksten den har fått beskjed om. Her snakker vi om statistikk kombinert med en viss grad av autonomi.

Når en kandidat ber en AI om å skrive en søknad til en stillingsutlysning, må kandidaten fortsatt gi AI-en en kontekst, det som vi kaller et prompt. Dette kan gjøres på flere måter:

  • Kandidaten kan mate AI-en med stillingsutlysningen og AI-en vil levere en søknadstekst som beskriver drømmekandidaten, som sjekker av på alle punkter.
  • Kandidaten kan bruke AI-en til å forbedre språket i en ufullstendig søknadstekst, få tips til gode formuleringer, hjelpe med å klargjøre og forenkle budskapet, samt gi ideer og god sparring.

Bruk intervjuet

Uansett hvordan kandidaten bruker AI-en: Det som står i søknaden skal fortsatt stemme med virkeligheten.
Før AI ble allemannseie kunne man heller ikke være sikker på om kandidatene hadde skrevet søknaden selv eller fått hjelp av en god og mer velformulert venn.
Det viktigste du kan gjøre er egentlig å gjøre som du alltid har gjort: bruk intervjuet til å finne ut om det som står i søknaden er forankret hos kandidaten. Still utdypende og åpne spørsmål for å utforske motivasjon og egenskaper.

Gode tips for å avsløre AI-bruk

Analyseverktøy:
Selv om hver AI-generert tekst vil være unik, er den allikevel bygget opp ved å sette sammen ord og setninger basert på sannsynlighet. Dette gjør at det også er mulig å gi et estimat for hvor sannsynlig det er at teksten du sitter med er laget av AI eller ikke. En menneskeskapt tekst vil ikke være like konsekvent i å velge et sannsynlig ord. Du finner programmer for dette på nettet, og de gir en god indikasjon, selv om de ikke alltid kan være 100% sikre.

Språk: Har du lest mange søknader, og tekst skrevet av AI, så kjenner du nesten igjen språket. Det er ofte litt amerikansk og svulstig med lange setninger. Språket kan virke kunstig og lite levende.

Originalitet:  Originalitet og kreativitet er menneskelige egenskaper. Derfor kan du se etter hvor original søknaden er. I en jobbsøkeprosess med mange søkere gjelder det å skille seg ut – og bruk av kunstig intelligens hjelper ikke med det – snarere tvert i mot – teksten du får vil være et sannsynlig resultat. Resultatet kan derfor ofte virke litt generisk og flatt.
Søknader laget utelukkende av AI, uten en stor grad av menneskelig touch vil ikke være de mest originale og kreative du får i bunken.

Spør: Ikke glem å spørre om AI på intervjuet. Selv om det finnes gode tips for å avsløre bruk av AI, vil det ofte være rom for tvil. Du kan sitte med en kandidat som bruker AI aktivt, men allikevel skriver originale søknader med innhold som er godt forankret i kandidaten selv.

Hva gjør vi?

Ny teknologi og nye hjelpemidler har alltid endret måten vi gjør ting på. Kalkulator og ordliste på PC-en er for lengst akseptert som helt selvfølgelige hjelpemiddel, mens kunstig intelligens fremdeles er nytt for mange og utviklingen skjer i rekordfart. Kanskje er det mer hensiktsmessig å se på kunstig intelligens som et nyttig verktøy og ikke som juks.

Neste gang du sitter med en søknad skrevet av, eller med hjelp fra kunstig intelligens, kan du spørre deg selv om oppgaven er løst på en god måte?

Å beherske AI er en attraktiv kompetanse og vil i mange typer stillinger være en klar fordel. Rett bruk av AI kan øke produktiviteten og effektiviteten. Den kan hjelpe på kreativiteten og gi nye muligheter. Kan søkeren bruke AI på en fornuftig måte og til en fordel for seg selv, vil det fort være til bedriften sin fordel også.

Våre råd:

  1. Følg opp søknaden i intervjuet. Selv om søkeren har brukt kunstig intelligens i søknaden, skal likevel det som står der stemme med virkeligheten. 
  2. Vær heller opptatt av kandidaten bak søknaden, enn om teksten er skrevet ved hjelp av kunstig intelligens, eller ikke. 
  3. Vær klar på hvilken kompetanse du er ute etter. Kunnskap om kunstig intelligens kan i noen stillinger og bedrifter være et nyttig fortrinn.
Picture of Marte Hagerup Røken

Marte Hagerup Røken

Marte er AI-trener med over 15 års erfaring fra HR feltet. Til daglig trener hun Compendia sin HR-chatbot Henry, som hjelper kundene med å svare på alt av spørsmål de ansatte har om arbeidsforholdet sitt.

Picture of Marte Hagerup Røken

Marte Hagerup Røken

Marte er AI-trener med over 15 års erfaring fra HR feltet. Til daglig trener hun Compendia sin HR-chatbot Henry, som hjelper kundene med å svare på alt av spørsmål de ansatte har om arbeidsforholdet sitt.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!