Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Har jeg rett til ammefri når jeg jobber deltid?

Har jeg rett til ammefri når jeg jobber deltid?

Jeg jobber redusert, og arbeidstiden min varierer en del fra dag til dag. Har jeg rett til fri med lønn for å amme?

Compendia svarer:

Også når du jobber deltid har du krav på ammefri med lønn fram til barnet ditt fyller ett år. Men det gjelder kun de dagene avtalt arbeidstid er på 7 timer eller mer. Da har du krav på inntil en time fri med lønn for å amme, ifølge arbeidsmiljøloven § 12-8, 2. ledd. Siden din daglige arbeidstid varierer, må du vurdere hver enkelt dag for seg.

Alle pauser regnes med

Vanlige pauser skal regnes med i timetallet, ifølge forarbeidene til bestemmelsen. Det gjelder enten pausen er med eller uten lønn. Selv om en matpause i andre sammenhenger kanskje ikke regnes som arbeidstid, skal den altså likevel med i dette regnestykket.

Jobber du 6,5 timer den aktuelle dagen i tillegg til en halv time matpause uten lønn, har du dermed rett på inntil en time ammefri med lønn den aktuelle dagen.

Tariffavtale kan gi bedre rettigheter

Er bedriften du jobber i bundet av en tariffavtale, bør du sjekke hvilke rettigheter den gir deg, siden mange tariffavtaler gir bedre rettigheter enn arbeidsmiljølovens minstevilkår. Det er blant annet tilfelle i staten.

Fri uten lønn

Du har krav på ammefri når arbeidsdagen din er kortere enn 7 timer også, men da snakker vi om fri uten lønn. Første ledd i bestemmelsen gir deg nemlig rett til så mye fri som du trenger for å kunne amme barnet ditt. Det gir deg blant annet mulighet til å få fri for å amme også etter at barnet ditt har fylt ett år.

Trenger du hjelp til å utarbeide retningslinjer og rutiner?
Vi hjelper deg gjerne! Sammen skaper vi varig forbedring og bedre resultater.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!