Hjemmekontor - når er arbeidet «kortvarig eller tilfeldig»?

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem, gjerne kalt hjemmekontorforskriften, gjelder i de tilfeller hvor arbeidstaker utfører arbeidet i sitt eget hjem, og arbeidet som utføres hjemmefra ikke er «kortvarig eller tilfeldig». Spørsmålet om arbeidet er «kortvarig eller tilfeldig» må vurderes konkret i den enkelte situasjonen.

«Kortvarig eller tilfeldig»

Hjemmearbeid av en viss varighet, fasthet og omfang anses ikke å være «kortvarig og tilfeldig».

Tar man for eksempel med seg arbeid hjem en gang av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning, vil dette typisk være kortvarig og tilfeldig hjemmearbeid som heller kan beskrives som en fleksibel arbeidsordning. Begynner man i stedet å jobbe hjemmefra faste dager, eller en viss prosent i uka, vil ikke ordningen lenger anses å være kortvarig eller tilfeldig.

Tar man for eksempel med seg arbeid hjem en gang av og til, vil dette typisk være kortvarig og tilfeldig hjemmearbeid.

Jobber man jevnlig hjemmefra i lengre perioder, for eksempel noen måneder i strekk, er heller ikke dette kortvarig eller tilfeldig hjemmearbeid. Det samme gjelder dersom en viss prosent av det totale arbeidsforholdet skal utføres hjemmefra.

Forslag til regelendringer på høring

Den 22. april 2021 sendte Arbeids- og sosialdepartementet på høring et forslag til endringer i hjemmekontorforskriften av 2002. Departementet foreslår å bytte ut begrepet «tilfeldig» med det mer presise begrepet «sporadisk», uten at dette skal ha betydning for innholdet.

I høringsnotatet gir departementet uttrykk for at en fast ordning med hjemmearbeid 1 dag i uka, ikke vil kunne kalles for «sporadisk» arbeid. Departementet uttaler også at fullt arbeid hjemmefra i 1 måned eller mer ikke vil være «kortvarig» hjemmearbeid. Her gir altså departementet noen eksempler på tilfeller som etter deres synspunkt vil være omfattet av forskriften. Dette kan være en rettesnor i den konkrete vurderingen som må foretas i det enkelte tilfellet.

Når forskriften gjelder

Hvis ordningens varighet, fasthet og omfang er slik at man ikke lenger vil karakterisere arbeidet som «kortvarig og tilfeldig», er det behov for en nærmere regulering av hjemmearbeidet.

Når hjemmekontorforskriften gjelder, stilles det blant annet krav til at:

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå en skriftlig avtale som regulerer ulike sider av ordningen.
  • Hjemmearbeidet må innarbeides i det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten (internkontrollen).
  • Forskriftens særbestemmelser om arbeidstid skal anvendes.
Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!