Forenkler din arbeidsdag

Brukervennlig. Innhold som virker.
Vår fagekspertise kombinert med innovativ
teknologi forbedrer dine resultater.

Personal & Ledelse og HMS & Kvalitet

SE HVORDAN HER

Vi kan personal, ledelse, HMS og kvalitet

Vi elsker alt som forbedrer din virksomhet. Våre kunder gir oss energi, glede og motivasjon til stadig å bli dyktigere. Vi jobber svært tett med våre kunder og sørger for en varig forbedring. Ydmykhet og over 20-års erfaring er svært viktig for vår suksess.

Compendia har satt seg som mål å skape «verdens gildaste arbeidsplass». Vi tror at humør, samhold og trivsel er med på å skape et miljø som gjør oss enda bedre i stand til å levere gode løsninger for våre kunder.

Chatbotten HR-Henry løste SR-Banks utfordringer!

Et intranett inneholder svar på mange spørsmål. Utfordringen er å finne dem.

SR-Banks løsning ble å ansette chatbotten HR-Henry.

På få måneder hadde han over 1300 samtaler med de ansatte. 76 prosent fikk svaret de lette etter.

HR-HENRY HOS SR-BANK

Virksomheter som skaper gode vaner sammen med oss