Forenkler din arbeidsdag

I Compendia mener vi at alle problemer kan løses ved hjelp av dyktige konsulenter og solide tekniske løsninger som personalhåndbok, kvalitetssystem eller en chatbot.

Kjernekompetansen vår er rådgiving innen arbeidslivsjus, HMS og kvalitet.

Blinkende smiley

Godt arbeidsmiljø er lønnsomt og gir bedre prestasjoner

Personalhåndboken skal være med og sikre en god personalpolitikk. Den skal bidra til å sikre at medarbeiderne blir behandlet likt.

Tydelige rutiner gir tyggere ledere i sine daglige oppgaver. Lederhåndboken tydeliggjør lederens ansvar, roller og fullmakter. 

Ved å kombinere fagkompetanse og beste praksis hjelper rådgivere i Compendia deg med å forbedre HR-arbeidet.

HR-Henry er alltid på jobb og  sørger for at alle ansatte får raskt svar. På den måten kan han frigjøre mye tid for HR-avdelingen.

Gode vaner forbedrer bedriftens leveranser

Sertifisering kan åpne dørene til nye markeder og kunder, og sikre effektiv drift og styring. Vi hjelper deg på veien.

Prosesser og rutiner enkelt tilgjengelig for alle ansatte, sikrer at alle har tilgang til samme versjon.

Sikre en god avvikskultur ved å behandle avvik, uønskede hendelser, risiko og forbedringer i et avvikssystem.

Systematisk HMS-arbeid bidrar til økt trivsel og redusert sykefravær. Det er lønnsomt for bedriften.

Gjør det enklere å kommunisere

Medlemssystem er spesialdesignet for arbeidstakerorganisasjoner og gjør det enkelt å kommunisere med medlemmene.

Stemmer kan hentes inn via websider, e-post eller SMS. Systemet er bygd med høyt fokus på sikkerhet og full anonymisering for brukerne.

Et nettbasert oppslagsverk for tillitsvalgte som dekker arbeidslivets rettigheter og plikter. Tilgjengelig på alle flater.

Det blir enklere å skape enda bedre medlemsservice med en chatbot. Den er tilgjengelig til alle døgnets tider, og har aldri kø.

Trenger du bistand med utarbeidelse av retningslinjer og rutiner på disse områdene? Eller vurderer du en ISO-sertifisering

Vi hjelper deg gjerne! Sammen skaper vi varig forbedring og bedre resultater.

driver i mange bransjer, og er både små og store

driver i mange bransjer, og er både store og små

Ansatte
0

Man kan være trygg på at man har et bra system, gode prosesser og rutiner – men med ISO 9001 har vi et offentlig kvalitetsstempel som vi kan vise utad.

 

Ansatte
0

Gjennom sertifiseringsprosessen har vi fått mange aha-opplevelser, men den største var nok å se at vi ofte gjorde en større jobb for kunden enn hva vi fikk betalt for. Nå leverer vi mer spesifikt det kunden ber om, samtidig som vi vet hva som er tilleggsarbeid.

Ansatte
0

Ved å digitalisere ulike tjenester, gjennom for eksempel HR-Henry, bruker vi mindre mulig tid på transaksjonelle oppgaver, som typisk å svare på repeterende spørsmål. Det frigjør tid og ressurser til kvalitativt arbeid.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!