HR-dilemma:

Kan sjefen min slette timer jeg har vært ekstra på jobb?

En arbeidstaker jobber stadig noen minutter ekstra fordi han ikke kommer fra når arbeidsdagen er slutt. Er det greit at lederen sletter disse minuttene uten å ta en prat?

Spørsmål:

Jeg jobber i full stilling med fastlønn der jeg hver dag stempler inn og ut fra jobb. Ikke sjelden stempler jeg ut mellom 10 og 30 minutter senere enn oppsatt arbeidstid.Dette er ikke noe jeg har avtalt med min nærmeste leder, men fordi jeg ikke kommer fra på grunn av økt arbeidsmengde enkelte dager.

Gang på gang opplever jeg at lederen min sletter disse minuttene fra min arbeidstid uten å snakke med meg. Dette har pågått i lang tid, så det er til sammen snakk om ganske mange timer jobb som jeg rett og slett ikke får betalt for.

Har lederen min lov til å gjøre dette?

Compendia svarer:

Hva du har rett på og ikke skal stå i arbeidsavtalen din. Hvis du er ansatt i en 100% stilling så er det ikke en selvfølge at du selv kan bestemme at du regelmessig jobber mer.

På den annen side er det heller ikke rett at du skal jobbe gratis, og at tid du jobber ekstra bare skal strykes uten at dere har en dialog rundt dette.

Arbeidsmiljøloven regulerer også retten til fleksibel arbeidstid, hvis dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for andre.

En fleksitidordning kan også følge av en tariffavtale, men siden du ikke nevner noe om dette, antar jeg at dere ikke har noen ordning som gjelder for dere.

Naturlig å etablere en ordning

Hvis du jobber ekstra fordi det er nødvendig ut fra arbeids- og kundesituasjonen, så er dette et forhold det er naturlig at arbeidsgiver/leder følger opp, og at det etableres en ordning for det.

Hvis dette har pågått lenge ville jeg forventet at leder hadde tatt initiativ til en prat om det. Sannsynligvis gjelder det ikke bare deg?
Tid som går med til avsluttende arbeid ved arbeidsdagens slutt er kanskje også tema i tariffavtaler som gjelder for deg?

Det er også slik at hvis du jobber så lange dager at det er overtid etter arbeidsmiljøloven (lengre enn 9 timer), så vil du ha rett på overtidsbetaling.

Mine råd

På generelt grunnlag tenker jeg at dette er en situasjon det er naturlig at din leder følger opp for å få en avklaring på blant annet:

  • Hvordan skal en arbeidstaker forholde seg til situasjoner hvor dere ikke bare kan gå fra jobb når arbeidstiden er ute?
  • Hvilke rutiner er det nødvendig å ha for både å ivareta kundene, driften og de ansatte?

Mitt råd vil være at du ber om en prat med din leder om dette, og hør hva han tenker.

  • Hvilke rutiner vil være rimelige ?
  • Kan hende er det mulig å avtale en form for fleksibel arbeidstidsordning?

Det kan også være aktuelt å involvere en tillitsvalgt. Kanskje har denne problemstillingen vært tema før?

Jeg håper at dere finner en god løsning sammen.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

På generelt grunnlag tenker jeg at dette er en situasjon det er naturlig at din leder følger opp for å få en avklaring på blant annet:

  • Hvordan skal en arbeidstaker forholde seg til situasjoner hvor dere ikke bare kan gå fra jobb når arbeidstiden er ute?
  • Hvilke rutiner er det nødvendig å ha for både å ivareta kundene, driften og de ansatte?

Hvis ikke leder tar et initiativ til å snakke om dette, er dette en problemstilling som du selv bør ta opp.
I slike saker som dette kan det være naturlig å koble inn fagforening/tillitsvalgt hvis du trenger bistand I dialog med arbeidsgiver.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!