Nye intensjoner

Vi har lagt til nye intensjoner, og du finner dem ved å tykke “Endringslogg” og deretter sortere etter “Opprettet”.

NYE INTENSJONER PER 30. APRIL

Mål

Vi ser at mange ansatte spør på en generell måte etter «mål».
De spør gjerne slik:
«Hvor finner jeg målet/målene»
«Hvor skal jeg registrere mål?»
«Hva er målene?»

De fleste er ute etter virksomhetens mål. I standardsvaret til Henry har vi i tillegg lenket videre til de tre mest populære temaene som ansatte lurer på når de spør Henry om «mål».

Forslag til lokal tilpasning: 
– Legg inn virksomhetens mål i en snakkeboble.
– Fjern standardsvaret til Henry
– Lag internlenker til andre typer mål som er aktuelle hos dere – tips til aktuelle internlenker finner du ved å trykke på spørsmålstegnet.

Avregningsperiode

Opparbeidede avspaseringstimer kan avregnes innenfor en fastsatt periode. Noen bedrifter organiserer også arbeidstiden ved gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Spørsmål om avregningsperiodene for begge disse scenarioene dirigeres hit.

Forslag til lokal tilpasning
– Legg inn svar om aktuelle avregningsperioder hos dere.
– Dersom dere ikke benytter avregningsperioder legger du inn et svar om det.
– Lag en internlenke til «Avregningsperiode» fra disse intensjonene:
 1. «Vår avspaseringsordning»
 2. «Overføre avspaseringstimer»
 3. «Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid»

Livskrise

Henry får ofte  spørsmål fra ansatte som befinner seg i ulike livskriser, som ikke nødvendigvis gir rett til sykmelding eller fanges opp av andre velferdsordninger. Denne intensjonen fanger opp mange av disse situasjonene.

Forslag til lokal tilpasning:
– Dersom dere har retningslinjer for å hjelpe ansatte i livskriser kan du legge inn dette.
– Det kan være EAP (Employee assistance program) tilbud om permisjon med eller uten lønn, terapi, rådgivning, psykolog osv
– Har dere ikke spesielle rutiner står svaret til Henry godt for seg selv der han anbefaler å snakke med nærmeste leder.

Gi oss en lyd om dere ser spørsmål i chat som burde gått til denne intensjonen. Det er mange scenarioer og dette er en ny intensjon som trenger mer trening. Send en e-post til din AI-trener, se nedenfor,  eller til Henry.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!