Hva skjer hvis arbeidsavtalen er uklar?

Fra og med 1. juli 2024 regulerer arbeidsmiljøloven hva som skjer hvis arbeidsavtalen mangler sentrale opplysninger om hva slags type stilling arbeidstaker har fått, og om omfanget av den.

Om arbeidstaker er fast ansatt eller har fått en midlertidig stilling, er sentralt i et arbeidsforhold. Det samme er opplysninger om stillingsprosenten, altså spørsmålet om arbeidstaker er ansatt på heltid, eller det er inngått avtale om en større eller mindre deltidsstilling.

Vesentlige sider ved et arbeidsforhold skal beskrives i den skriftlige avtalen arbeidstaker har krav på. Slik har det vært lenge. Omfanget av stillingen, og hvorvidt arbeidstaker er fast ansatt eller har fått en midlertidig stilling, er slike vesentlige sider ved arbeidsforholdet, og skal derfor med i avtalen.

Nytt nå er at loven selv regulerer hva som skjer hvis disse to opplysningene mangler.

Er arbeidstaker ansatt i en midlertidig stilling?

Hvis arbeidsgiver ikke har opplyst i avtalen om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren er fast ansatt, hvis ikke noe annet blir gjort overveiende sannsynlig.

Lovendringen gjelder fra 1. juli, og vil da stå i arbeidsmiljøloven § 14-6, 3. ledd.

Det betyr i tilfelle at det er arbeidsgiver som må bevise at arbeidstakeren ikke er fast ansatt, dersom saken skulle komme opp for domstolene.

Har arbeidstaker fått en deltidsstilling?

Tilsvarende regel er tatt inn når det gjelder størrelsen på arbeidstakers stilling. Har ikke arbeidsgiver opplyst om størrelsen på stillingen, skal arbeidstakers påstand om omfanget legges til grunn, hvis ikke noe annet blir gjort overveiende sannsynlig. Lovendringen gjelder fra 1. juli, og tas inn i arbeidsmiljøloven § 14-6, 4. ledd.

Også i dette tilfellet blir det altså opp til arbeidsgiver å bevise at det var en deltidsstilling, og hvilken stillingsbrøk det var snakk om.

Når slår regelen inn?

Regelen er knyttet til manglende opplysninger i den skriftlige avtalen. Fristen for når skriftlig avtale skal være inngått, får dermed betydning her. Den skriftlige avtalen skal på plass snarest mulig, men arbeidsgiver har likevel 7 dager på seg etter at arbeidsforholdet starter. Også denne fristen er ny 1. juli.

LES OGSÅ:

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!