Nye regler om prøvetid fra 1. juli 2024

Når en arbeidstaker blir engasjert for 8 måneder, kan ikke prøvetiden vare lenger enn 4 av dem. 1. juli blir det presisert i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven at prøvetiden kun kan utgjøre halvparten av lengden på et midlertidig arbeidsforhold. Først når arbeidsavtalen inngås for ett år eller mer, kan prøvetiden være 6 måneder.

Bestemmelser om prøvetid i et arbeidsforhold skal stå i rimelig forhold til lengden på arbeidsforholdet, og hva slags type arbeid det er snakk om. Prøvetid kan avtales for maks 6 måneder. Slik har det vært lenge, og slik vil det fortsatt være etter lovendringen.

De nye reglene, som blir innført fordi EUs arbeidsvilkårsdirektiv blir gjennomført i norsk rett, inneholder viktige presiseringer, spesielt for de midlertidige arbeidsforholdene.

Ikke lenger enn halve ansettelsestiden

Som arbeidsgiver må du være ekstra oppmerksom når du ansetter noen for kortere tid enn ett år. Din nye medarbeider som engasjeres for 9 måneder, skal maksimalt ha 4,5 måneder prøvetid.

Det er fordi de nye reglene presiserer at prøvetid som avtales i et midlertidig ansettelsesforhold kun kan utgjøre halvparten av lengden på ansettelsesforholdet.

Når kontrakten blir fornyet

Blir engasjementet forlenget, er det klare begrensninger i muligheten til å avtale ny prøvetid.

Skal arbeidstaker fortsette i samme stilling, eller får en ny stilling som er vesentlig lik den han hadde, skal det ikke avtales ny prøvetid. Det gjelder enten stillingen arbeidstaker hadde var midlertidig eller fast, og uavhengig av om den nye stillingen er fast eller midlertidig.

Det er likevel en begrenset mulighet til å avtale prøvetid hvis arbeidstaker tilbys fast stilling samtidig som det tidligere arbeidsforholdet var svært kortvarig. Men den nye prøvetiden skal sammen med arbeidstakers tidligere ansettelsestid ikke overstige 6 måneder.

Vikariatet varte kanskje bare i 5 måneder før arbeidstaker nå ansettes fast. Da er det mulig å ta inn en bestemmelse om 1 måned prøvetid i avtalen.

Husk dette:

  • Midlertidig ansatt for mindre enn ett år: Sørg for at prøvetiden ikke varer lenger enn halve ansettelsesperioden.
  • Midlertidig ansatt for ett år eller mer: Prøvetiden kan maksimalt være 6 måneder.
  • Ny ansettelse i samme type stilling eller i en ny stilling med samme funksjon og oppgaver som før: Det skal ikke avtales ny prøvetid.
  • Vikaren blir fast ansatt i samme stilling: Ny prøvetid kan bare avtales hvis arbeidstakers tidligere ansettelsestid og ny prøvetid til sammen ikke overstiger 6 måneder. Varte det tidligere vikariatet i 5 måneder, kan det avtales 1 måned prøvetid.
Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!