Hvorfor skal du ha en lederhåndbok?

Mange organisasjoner kan raskt oppnå en effektivitetsforbedring ved å bli tydeligere på forventninger til ledere og ansatte.

En lederhåndbok vil være en god støtte for å først definere lederrollen, og deretter trekke linjene ned til de daglige gjøremål som ledere utfører i organisasjonen.

Støtte for ledere i hverdagen

En moderne lederrolle er kompleks og krever mye kompetanse fra dem som skal utøve den. Ikke bare skal man mestre lovverk og tariffbestemmelser, men man skal også ha kompetanse om marked og strategi og inneha kommunikasjonskompetanse og lederferdigheter. 

Compendias lederhåndbok dekker ikke alle disse kompetansebehovene, men den vil bygge et viktig fundament og bidra til å rydde i hverdagen.

 

Systematisert og oversiktlig

Lederhåndboken vil på en oversiktelig måte vise sammenhengen i de ulike aktivitetene i organisasjonen.

Mange tema er systematisert i egne interaktive ”flytdiagram” som viser hvor de ulike enkeltaktivitetene passer inn i en helhet. 

Et godt eksempel på dette er rekrutteringsprosessen der man på en oversiktlig måte blir guidet gjennom de ulike stegene.


Foto: Mannsitter på kontor med stor PC-skjerm

Systematisert og oversiktlig

Lederhåndboken vil på en oversiktelig måte vise sammenhengen i de ulike aktivitetene i organisasjonen.

Mange tema er systematisert i egne interaktive ”flytdiagram” som viser hvor de ulike enkeltaktivitetene passer inn i en helhet. 

Et godt eksempel på dette er rekrutteringsprosessen der man på en oversiktlig måte blir guidet gjennom de ulike stegene.

Foto: Mannsitter på kontor med stor PC-skjerm

Læring og utvikling

Compendias lederhåndbok er utviklet for å støtte læring i organisasjonen. Har organisasjonen planer om andre lederutviklingstiltak, vil lederhåndboken kunne utgjøre en sentral del.

Lederhåndboken har en egen kunnskapsdel med lenker til artikler i blant annet, HR-Norge, fagbladet Magma og Ukeavisen Ledelse. Dette er organisert både som et bibliotek og som faglige tips som automatisk presenteres sammen med relevante tema.

Forbedring og prosedyrer

Lederhåndboken er bygget opp for å vise viktige sammenhenger i organisasjonen. For organisasjoner som ønsker å ha en rød tråd fra et felles verdisett, strategi, personalpolitikk, kompetanseutvikling og ned til de daglige gjøremål, kan lederhåndboken være en spennende disposisjon for et utviklingsarbeid. Compendia har erfaringer fra en rekke organisasjoner som har vært gjennom slike utviklingsprosesser, og kan bidra på ulike måter.
Ledernes personalhåndtering er mer helhetlig når de er sikrere på regelverket og virksomhetens policy og retningslinjer.

Helle Campell

Statens Legemiddelverk

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00

ME snakkes snart!!

Asset 1

Me snakkes snart!

Me snakkes snart!