Når en kollega sliter på hjemmebane….

En leder mistenker at en medarbeider sliter hjemme med en krevende tenåring, og at dette påvirker arbeidssituasjonen. Nå lurer lederen på hvordan han kan ta tak i dette, selv om den ansatte selv ikke har sagt noe om situasjonen.

Spørsmål:

En av mine ansatte har det siste halvåret hatt en del sykefravær, både egenmeldt og korte sykmeldinger fra lege. Jeg vet ikke konkret hva det går i, men nå har en kollega fortalt meg at han har en veldig krevende hjemmesituasjon med en tenåringsdatter som sliter. Det handler visstnok om mye forskjellig, men poenget er at foreldrene må være hjemme med henne i perioder. Han har ikke fortalt noe av dette til meg, og han er nok heller ikke en type som deler så mye privat på jobb.

Jeg tenker at vi kan gjøre mye for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for ham, men er avhengig av at vi kan ha en åpen dialog for å få dette til.

Har du noen innspill til meg?

Compendia svarer:
Du sier at han har hatt en del sykefravær i det siste. Hvis du ikke har snakket med han om dette på en skikkelig måte allerede, er det en naturlig plass å begynne.

Dialog

Hvordan slike samtaler forløper handler både om deg og han, og forholdet dere imellom. De fleste er nok enige om at åpenhet er bra. Det er mye lettere å hjelpe hvis en kan være åpen på hva en sliter med. Uansett hva slags type han er, så er det hans fulle rett ikke å fortelle deg om forholdene som ligger bak sykmeldingene, og dette må du i så fall respektere.

I samtalen er det naturlig å spørre åpent om hvordan han har det, og videre om det er ting på jobb som virker inn. Er det noe du som leder kan gjøre for å tilrettelegge?

Kan hende et det nettopp det at du spør som er det han trenger for å sette ord på ting.

Tilrettelegging

Vær positiv og tydelig på det du tenker om tilrettelegging. At du ser for deg at mye kan gjøres for å legge til rette, både av oppgaver og arbeidstid – og at du ønsker å gjøre dette. Spør hva han tenker om slike alternative løsninger, og hvordan dere kan samarbeide for å få dette best mulig til? Kan hende kan hjemmekontor eller endret arbeidstid for en periode være aktuelt?

Tilrettelegging vil forutsette at dere har åpenhet og får til dialog rundt behov og muligheter.

Støttende arbeidsmiljø

Gjør det du kan for å bidra til et åpent og støttende arbeidsmiljø. De fleste vil hverandre vel. Når en kollega har det vanskelig vil de som står rundt gi støtte. Det å forsøke og bidra til et støttende arbeidsmiljø, handler blant annet om å kunne snakke åpent sammen, og å vise omsorg. Ingen skal måtte føle at de må fortelle ting de ikke selv ønsker å dele. Samtidig gjør taushet rundt vanskelige tema at kollegaer blir usikre og trekker seg. Det er viktig at du tar hensyn til den enkelte, og forsøker å finne balansen i dette.

Du sier at en kollega fortalte deg om situasjonen. Kanskje ligger det en ressurs her? Fortrolighet og støtte fra kollegaer kan være avgjørende viktig gjennom tunge dager. Mange forteller at nettopp det har hjulpet gjennom vanskeligheter, og gjort at det å gå på jobb har virket positivt inn på egen helse og livssituasjon.

Mine råd:

  1. Inviter medarbeideren din samtale. Det er viktig at dette blir en samtale som først og fremst preges av omsorg. Hvordan går det? Si at du ønsker å legge til rette så langt som mulig, og at du håper han kan være med og si hva som fungerer.
  2. Inviter til regelmessig oppfølging og dialog rundt dette med tilrettelegging. Hva tenker han selv om dette? Hva kan arbeidsgiver og du som hans leder gjøre for å legge best mulig til rette?
  3. Kan hende skal du ta en samtale med kollegaen som kom til deg. Hvordan kan dere i fellesskap støtte og legge til rette for han som har det vanskelig?
Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!