Er det greit å ha sin «valentine» på jobben?

Arbeidsplassen er også en møteplass. Men hvor går grensene?

Vi er på jobb store deler av dagen, store deler av uka, uke etter uke. Kollegaer blir en naturlig del av hverdagen og det er verken uvanlig eller unaturlig at det av og til dukker opp følelser.

Men er det greit å ha en flørt på jobben? Og hva med en kjæreste? En ektefelle?

– Arbeidsplassen er en viktig møteplass for mange. Det er helt naturlig at det kan bli både flørting og romanse, sier Mette Reiten, HR-ekspert og juridisk rådgiver i Compendia.

Ingen lover som regulerer

– At det oppstår søt musikk på arbeidsplassen trenger ikke være problematisk, men det kan være det. Det kommer helt an på hvilken type virksomhet vi snakker om. Det kan for eksempel være forskjell på store og små virksomheter – er det slik at de ansatte jobber tett på hverandre eller er man på ulike steder i ulike avdelinger og derfor ikke har så mye direkte med hverandre å gjøre på jobb. Er man i en bransje hvor det stilles strenge krav til tillit og upartiskhet, eller er det en virksomhet hvor slike hensyn ikke er så viktige, sier hun videre.

Det finnes ingen lover som regulerer kjærlighetsforhold på jobben, men mange virksomheter har etablert interne retningslinjer for nære relasjoner for å unngå utfordringer.

Slike retningslinjer kan for eksempel være at leder skal varsles dersom to kollegaer blir et par. En konsekvens kan være å legge til rette for at personer i nære relasjoner ikke skal jobbe på samme avdeling.

– Snakk sammen

– Jeg tror på åpenhet. Flørting er en ting, men er to kollegaer i et forhold med hverandre, kan det være lurt å informere nærmeste leder om dette. Ikke fordi det alltid krever store endringer, men rett og slett fordi det kan være greit å vite om. Det kan jo tenkes at det er noen hensyn og tilpassinger som er naturlig å gjøre, ikke bare av hensyn til de to det gjelder, men også for kollegaer og hele arbeidsfellesskapet. Snakk sammen, oppfordrer, HR-eksperten, og legger til:

– Det handler jo også om hvordan vi oppfører oss på arbeidsplassen og hvordan arbeidsmiljøet er. De fleste vil nok være enige i at det kan være både utfordrende og uryddig når kollegaene dine også er kjærester. Ekstra utfordrende vil det være hvis en leder er involvert.

– I arbeidsmiljø hvor det er etablert ryddige rammer og rutiner for dette er det lettere for de ansatte å vite hvor grensene går og hvordan det er forventet at vi oppfører oss blant kollegaer. De fleste tenker at dette er smart, og at forutsigbarhet ofte kan forebygge uheldige situasjoner, sier Reiten videre.

Den viktige arbeidskulturen

Compendia-rådgiveren tror ikke at et kjærlighetsforbud er rette veien å gå, men mener arbeidsgivere bør ha et bevisst forhold til hvilke konsekvenser kjærlighetsforhold på jobben kan få.

– Hvilken arbeidskultur ønsker vi, og hvordan kan vi legge best mulig til rette for å unngå utfordringer. Det er lett å tenke at en vil klare å legge følelsene til side og holde seg profesjonell på jobb. Vi i Compendia har vært i kontakt med virksomheter som har erfart at det kan bli utfordringer. Egen dømmekraft kan bli svekket når du er forelsket, eller hvis forholdet ikke går så bra, sier hun.

Compendia jobber med mange ulike virksomheter, små og store. Vi kjenner regelverket og vet mye om hvilke rutiner som praktiseres og kan være smarte å ha. 

Trenger du en sparringspartner? Vi blir gjerne med i diskusjonen, så ikke nøl med å ta kontakt.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!