Krav til personalhåndbok?
Dette bør den inneholde

Du trenger en personalhåndbok for å sikre at ansatte blir informert og behandlet likt.

Lurer dine ansatte ofte på samme sak? Da vil en personalhåndbok på en enkel måte gi medarbeiderne svar på spørsmål rundt de rettigheter og plikter de har på arbeidsplassen.

Personalhåndboken utfyller arbeidsavtalen

I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Den skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Arbeidsavtalen er individuell og bør suppleres med en personalhåndbok som gir generell informasjon om rettigheter og plikter. Dette som et virkemiddel for å unngå forskjellsbehandling av de ansatte. Å gi ansatte tilgang en selvbetjent løsning sparer også virksomsheten for mye interntid.

Spar tid og slipp å tenke på om innholdet er korrekt og oppdatert i forhold til lovverket.

Compendia tilbyr ferdige innholdsmaler som enkelt kan tilpasses din virksomhet. 

 

Dette bør din personalhåndbok inneholde:

Fokus bør være på oppgaver og spørsmål de ansatte har i sin hverdag. Bruk gjerne søke- og brukerstatistikk for å danne deg et bilde på hvilket innhold som er viktig.

01

Personalpolitikk

Hva er bedriften opptatt av? Hvilke arbeidstidsordning har bedriften, og hva med fleksitid? Hvor høyt er faglig utvikling prioritert? I tillegg bør en ha med noe som forteller om arbeidsmiljø. Det blir også mer og mer vanlig at en personalhåndbok inneholder bedriftens etiske retningslinjer.

01

Personalpolitikk

Hva er bedriften opptatt av? Hvilke arbeidstidsordning har bedriften, og hva med fleksitid? Hvor høyt er faglig utvikling prioritert? I tillegg bør en ha med noe som forteller om arbeidsmiljø. Det blir også mer og mer vanlig at en personalhåndbok inneholder bedriftens etiske retningslinjer.

02

Bedriftens velferdsordninger

Alle bedrifter har særegenheter, og personalhåndboken skal tilpasses din virksomhet. Innhold som forsikringsordninger, trening, gavepraksis, dekning av databriller og andre goder. Synliggjøring av goder vil være med på å etablere et godt internt omdømme.

02

Bedriftens velferdsordninger

Alle bedrifter har særegenheter, og personalhåndboken skal tilpasses din virksomhet. Innhold som forsikringsordninger, trening, gavepraksis, dekning av databriller og andre goder. Synliggjøring av goder vil være med på å etablere et godt internt omdømme.

03

Ansettelsesforhold​

Du må ha med innhold om retningslinjer for ansettelse, arbeidsreglement, prøvetid og opplæring. Det bør også skrives noe om lønn og lønnsutbetaling.

03

Ansettelsesforhold

Du må ha med innhold om retningslinjer for ansettelse, arbeidsreglement, prøvetid og opplæring. Det bør også skrives noe om lønn og lønnsutbetaling.

04

Reiser og ferie​

Hvis reisevirksomhet er aktuelt bør det stå noe om refusjon av reisekostnader, hvordan bedriften forholder seg til diett etter regning og sats for kilometergodtgjørelse. Informasjon om ferie, ferieavvikling, feriepenger bør også med.

04

Reiser og ferie

Hvis reisevirksomhet er aktuelt bør det stå noe om refusjon av reisekostnader, hvordan bedriften forholder seg til diett etter regning og sats for kilometergodtgjørelse. Informasjon om ferie, ferieavvikling, feriepenger bør også med.

05

Sykdom og permisjon

Personalhåndboka bør ha med informasjon om lovkrav på sykepenger, bruk av egenmelding og sykemelding samt meldeplikt ved fravær og lønn under sykdom. Noen permisjoner er lovpålagte, mens andre er goder i bedriften.

05

Sykdom og permisjon

Personalhåndboka bør ha med informasjon om lovkrav på sykepenger, bruk av egenmelding og sykemelding samt meldeplikt ved fravær og lønn under sykdom. Noen permisjoner er lovpålagte, mens andre er goder i bedriften.

Få hjelp til å lage personalhåndbok

Utfordringen er ofte, for både bedriften og de ansatte, å finne rett informasjon. De forskjellige opplysninger er ofte spredt på eksterne og interne dokumenter. Det kan være lovdata, arbeidstilsynet, nav.no og interne rutiner. Å samle korrekt og tilstrekkelig informasjon er derfor ofte en tidkrevende utfordring.

Compendia tilbyr ferdige innholdsmaler som enkelt kan tilpasses din virksomhet samt at du vil få automatisk oppdatering av lovpålagt innhold. Du sparer tid og du slipper å tenke på om innholdet er korrekt og oppdatert i forhold til lovverket.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!