Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Er det nødvendig med skriftlig avtale om hjemmekontor?

Er det nødvendig med skriftlig avtale om hjemmekontor?

For å imøtekomme behovet for fleksibilitet, har arbeidsgiver sagt ja til at ansatte kan ha hjemmekontor som en valgfri ordning, inntil to dager i uka. De ansatte kan altså velge selv om de vil ha hjemmekontor, og om de eventuelt vil jobbe hjemmefra en eller to dager i uka. Hvilke dag(-er) er også valgfritt. Vi antar at ordningen vil bli brukt i varierende grad.

Siden ordningen er valgfri og veldig fleksibel, antar vi at det ikke er nødvendig å lage en skriftlig avtale med den enkelte ansatte. Stemmer det?

Compendia svarer:

Jeg vil tro at det er mange ansatte som setter pris på en slik fleksibel ordning med hjemmekontor, men det er likevel ikke denne fleksibiliteten og valgfriheten som avgjør om det kreves skriftlig avtale eller ei.

Det avgjørende er om arbeidstaker jobber i sitt eget hjem i et omfang som gjør at hjemmekontorforskriften faktisk gjelder. Når hjemmearbeidet omfattes av forskriften, stilles det krav om at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en skriftlig avtale som regulerer hjemmearbeidet.

Kortvarig eller tilfeldig arbeid?

Forskriften gjelder ikke hvis hjemmearbeidet er «kortvarig eller sporadisk», slik det følger av § 1.

I forbindelse med endring av forskriften som trådte i kraft 1. juli 2022, ga departementet uttalelser om hvordan «kortvarig eller sporadisk arbeid» skal forstås.

Det er uttalt at korte perioder med hjemmearbeid, for eksempel noen få dager, vil være kortvarig og omfattes derfor ikke av forskriften.

Det er videre uttalt at en fast ordning med hjemmearbeid en dag eller mer hver uke ikke vil være sporadisk arbeid, og forskriften vil derfor gjelde.

Forskriften omfatter dermed hjemmearbeid som har en viss varighet og fasthet, og er av et visst omfang.

Skriftlig avtale

Det er dermed ikke krav til skriftlig avtale hvis arbeidstaker jobber hjemmefra bare en kort periode på noen få dager. Skriftlig avtale må derimot inngås når den ansatte jobber hjemmefra en dag i uken eller mer, som en fast ordning.

Hvorvidt forskriften gjelder, må ellers vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Avtalen som eventuelt inngås mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstakeren skal inneholde de minstekravene som følger av hjemmekontorforskriften § 2.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!