Er sykefravær smittsomt?

En leder opplever at stadig flere bruker «sykefraværs-kvoten», og det skjer oftere i perioder der andre kolleger er syke. Spørsmålet er om bedriften kan stramme inn på bruk av egenmeldingene. Les svaret fra HR-eksperten her.

Spørsmål:

Jeg leder en avdeling på rundt 30 ansatte. Vi har hektiske dager innimellom, og den siste tiden har jeg opplevd at folk til stadighet blir syke. Det virker nesten som om sykefraværet smitter over på de andre. Noen ansatte har fortalt at enkelte bevisst bruker opp «sykefraværs-kvoten» sin, fordi de mener de fortjener fri, siden kolleger er syke svært ofte. Jeg vurderer nå å stramme inn på egenmeldingsretten, men er usikker på hvordan det er fornuftig å gå frem.
Compendia svarer:
Ordningen med egenmelding er basert på tillit. Det betyr dessverre at den også kan misbrukes. Lovgiver har gitt arbeidsgiver virkemidler for å følge opp arbeidstakeres bruk av egenmelding. Retten til å levere egenmelding kan inndras både basert på mistanke om misbruk, og basert på faktisk bruk av egenmelding. Du er ikke alene om å mistenke misbruk av egenmeldingsretten, og du er heller ikke alene om å synes det er vanskelig å finne riktig virkemiddel for å få slutt på et eventuelt misbruk.

Opplever at fraværet øker

En medarbeider som mister retten til å levere egenmelding må oppsøke lege og få sykmelding fra første sykedag. Noen arbeidsgivere har erfart at sykefraværet øker når egenmeldingsretten inndras. Årsaken er at det kan være vanskelig for en lege å beregne nøyaktig hvor mye sykmelding den ansatte trenger, slik at han heller sykmelder en dag for mye enn en for lite. Selv om arbeidstaker kan gå tilbake til jobb tidligere, og oppgi antall dager i jobb i egenerklæringen på sykmeldingsblanketten, skal det ofte mer til for å gjøre det. Det er noe av bakgrunnen for at flere arbeidsgivere faktisk velger å gi rett til å bruke egenmelding for flere enn tre dager om gangen. Dette er regulert i folketrygdloven § 8-24 (3).

Du kan frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding

Som arbeidsgiver kan du bestemme at en arbeidstaker ikke får bruke egenmelding, men folketrygdloven har klare bestemmelser for når dette kan skje. Enten handler det om at arbeidstakeren allerede har brukt egenmelding minst 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene, eller at du mener å ha rimelig grunn til å tro at egenmelding er brukt uten at vedkommende har vært syk. Arbeidsgiver må kunne dokumentere en saklig begrunnelse for mistanken. For en arbeidstaker vil det å bli fratatt retten til å bruke egenmelding være et ganske inngripende tiltak, og det er derfor også slik at arbeidstakeren skal få uttale seg før arbeidsgiver bestemmer seg. Videre er det slik at saken skal tas opp til ny vurdering etter 6 måneder.

Jobb med nærværet

Det er viktig å slå ned på åpenbart misbruk. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker er tjent med en kultur der dette aksepteres. Men, det er ikke sikkert at det å frata medarbeidere retten til å bruke egenmelding vil løse de utfordringene dere har.

Du skriver at dere har hektiske dager, og at noen ansatte er mye syke. Det er en kjent sak at høyt arbeidspress over tid kan være en helseutfordring. Andres sykefravær øker belastningen. Ansattes evne og mulighet til å koble av i tilstrekkelig grad er ofte avgjørende for evnen til å holde seg frisk over tid.

Det er mange grunner til at folk er syke og diagnosene er mange. Sykdom synes ikke alltid, og noen ønsker å holde problemer for seg selv. Snakker vi om influensa eller omgangssyke, vet vi at det oftest går fort over, og det er også viktig av hensyn til smittefaren at folk holder seg hjemme. Det er ikke alle jobber som er tilrettelagt for armer eller bein i gips, men det er ingen tvil om at det er mulig å få til utrolig mye der både arbeidsgiver og arbeidstaker viser en positiv, fleksibel og raus holdning til at det er bra å velge å gå på jobb selv om en ikke klarer å yte 100%.

Mange virksomheter har hatt hellet med seg ved å fokusere på nærvær framfor fravær. Dette starter gjerne med fokus på å se og verdsette den enkelte. Det er også viktig at leder setter av tid til å snakke med arbeidstaker når han ringer for å melde fra om sykdom – ikke for å ha en kritisk holdning, men for å høre etter hva den syke sier. Bare det at ledere er bevisste her, er med på å heve terskelen for at en ansatt bruker egenmelding når han ikke er syk.

Snakk med medarbeiderne dine om problemet, og vær åpen på at fraværet er en utfordring for avdelingen og at du er ute etter innspill og løsninger. Det er viktig å spørre etter for å få fram om det er forhold med arbeidet eller arbeidsmiljøet som kan være årsak til at folk blir syke. Kan hende er det slik at det er noen helt få personer som er kjernen til problemet – disse blir på en måte talspersoner og «trendsettere» i forhold til holdninger. Det å gjennomføre en ærlig en-til-en-samtale med dem er ofte helt nødvendig.

Løsningen på dette med sykefravær klarer du uansett ikke å finne alene, du må få de ansatte med deg og utfordre dem på å komme med ærlige innspill.

Kanskje kan du bruke noen av disse spørsmålene som en start, og har dere en bedriftshelsetjeneste, er det alltid smart å koble den inn.

Mine råd:

  1. Hvordan er det å være på jobb hos oss hvis du ikke er helt pigg?
  2. Hva bør vi fokusere på for at vi skal komme på jobb i situasjoner hvor vi kunne valgt å bli hjemme på grunn av at vi ikke føler oss helt i form?
  3. Hvordan spre nærvær-smitte ved å ha fokus på de tingene som gjør det positivt å være på jobb hos oss?
Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!