To ekstra omsorgsdager i staten

Statsansatte med to barn har fått rett til 2 ekstra omsorgsdager for å være hjemme med sykt barn. Retten til fri med lønn ble forhandlet fram i hovedtariffavtalene i 2022, og virksomheten får ikke refusjon fra NAV for de ekstra dagene.
Tariffbestemmelsen gir dermed statlige arbeidstakere med to barn mulighet til å bruke 12 omsorgsdager i løpet av et kalenderår. Det er to flere dager enn folketrygdlovens regler. Tilsvarende får en statsansatt som er alene om omsorgen rett til fri med lønn i 24 dager, altså 4 dager mer enn folketrygdlovens og arbeidsmiljølovens regler.

Tretrinnsordning i staten

Også lovens system anerkjenner at behovet for å være hjemme med sykt barn normalt øker når man har flere barn. Men arbeidsmiljøloven og folketrygdloven skiller ikke mellom arbeidstakere med ett eller to barn. Først når arbeidstaker har tre eller flere barn øker lovens antall omsorgsdager fra 10 til 15 dager.

Arbeidsmiljølovens rett til fri og folketrygdlovens rett til ytelser opererer altså bare med to trinn, mens den fremforhandlede ordningen gir statsansatte en tretrinnsordning, der arbeidstaker får økte rettigheter allerede for barn nummer to. Tre eller flere barn gir derimot ikke rett til flere omsorgsdager enn det som følger av lovens ordning, altså 15 dager.

Er den statsansatte alene om omsorgen for to barn, gir det rett til fri med lønn i 24 dager, 4 flere omsorgsdager enn lovens ordning. Også her har lovens system bare to trinn, 20 dager når arbeidstaker har ett eller to barn, og 30 dager for tre eller flere barn.

“Den fremforhandlede ordningen gir statsansatte en tretrinnsordning, der arbeidstaker får økte rettigheter allerede for barn nummer to. Tre eller flere barn gir derimot ikke rett til flere omsorgsdager enn det som følger av lovens ordning, altså 15 dager.  

Blir ikke refundert

Siden de to/fire ekstra dagene følger av tariffavtale og ikke av folketrygdlovens regler, er det ingen refusjon å få fra NAV. De ekstra omsorgsdagene må virksomheten bekoste selv.

 

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!