Erstatning for private eiendeler i statlig tjeneste

Nå avgjør den enkelte virksomhet om embetsmenn og statsansatte skal få erstatning når private eiendeler går tapt eller blir skadet i tjenesten.

Kravet om samtykke for beløp over 20.000 kroner er fjernet. Endringene i erstatningsordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Statlige ansatte har i visse tilfeller rett på erstatning når private eiendeler blir skadet eller går tapt i tjenesten. Den nye erstatningsordningen ble vedtatt ved kongelig resolusjon 27. oktober 2017. Målet med endringene er å få en enklere og mindre byråkratisk ordning som også kan gi arbeidstaker en raskere avgjørelse.

Arbeidsgiver avgjør saken

Tidligere var det fagdepartementet som avgjorde om det skulle betales erstatning til embetsmenn og statsansatte som får eiendeler ødelagt i forbindelse med arbeidet eller som mister dem på grunn av tyveri, innbrudd, naturskade, brann eller lignende når de var på jobb. Nå har den enkelte arbeidsgiver fått dette ansvaret.

Regelen om at fagdepartementet måtte innhente samtykke fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvis beløpet oversteg 20.000 kroner er fjernet.

Det blir presisert i de nye reglene at erstatningsordningen også dekker skade eller tap på grunn av hendelige uhell.

Skade på bil

At erstatningsordningen omfatter arbeidstakers bil og andre kjøretøy eller eiendeler som tilhenger eller tilhengerredskap er nå tatt inn i bestemmelsene, i samsvar med tidligere praksis. Det er en forutsetning at slike eiendeler brukes i tjenesten etter tillatelse fra arbeidsgiver.

Aktsomhetskrav

Som før må arbeidstaker ha vært alminnelig aktsom for å kunne få erstatning. Før han søker må han også ha forsøkt å få tapet dekket av eventuelle andre forsikrings- eller erstatningsordninger. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om det skal gis erstatning, og i tilfelle hvor mye.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!