Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Flere arbeidsgivere:
Hvordan blir det da med ferie?

Flere arbeidsgivere:
Hvordan blir det da med ferie?

En av våre deltidsansatte har også en deltidsstilling hos en annen arbeidsgiver.

Kan han ta ut full ferie hos begge arbeidsgiverne, eller må vi samkjøre ferieuttaket?

Og har stillingsprosenten noe å si?

Compendia svarer:

Arbeidstaker kan i teorien ta ut full ferie hos begge arbeidsgiverne. Retten til ferie gjelder nemlig for hvert enkelt arbeidsforhold. Det betyr at den ansatte kan ta full ferie hos én arbeidsgiver, uten å måtte ta hensyn til den andre.

Selv om dere ikke er forpliktet til å samkjøre ferien, er det bra å høre hvordan arbeidstaker har planlagt ferien hos den andre arbeidsgiveren. Ferien skal sikre arbeidstaker nødvendig hvile, og kan den avvikles samtidig, vil formålet med ferien bli oppfylt.

Men i prinsippet kan den ansatte jobbe hos den ene arbeidsgiveren mens han har ferie hos den andre.

Rett på ferie uansett stillingsprosent

Deltidsansatte har rett på like mye feriefritid som heltidsansatte, og stillingsprosenten har derfor ikke noe å si i den sammenhengen.

Men jobbet den ansatte deltid i fjor, har han ikke full opptjening av feriepenger. Tar han ut full ferie vil han ikke ha nok feriepenger til å dekke lønnstrekk for ferien.
De fleste vil derfor helst ta ut ferie som tilsvarer de feriepengene de har tjent opp året før for å unngå lønnstap.

I dette tilfellet vil jeg anta at den ansatte ønsker å ta ut ferie som samsvarer med opptjente feriepenger.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!