Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Har jeg krav på fri når barnehagen er stengt på grunn av streik?

Har jeg krav på fri når barnehagen er stengt på grunn av streik?

Compendia svarer:

Det er ingen lovbestemmelser som gir deg rett til fri fra jobben for å passe barnet ditt når streik er årsaken til at barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen er stengt.
Har du ingen andre som kan bidra med barnepass mens streiken varer, må du snakke med arbeidsgiveren din for å finne en løsning. Hjemmekontor kan avhjelpe situasjonen for noen. Det er ikke uvanlig at arbeidstaker får beskjed om å avspasere eller bruke feriedager.

Sykt barn-dagene dekker ikke streikesituasjoner

Omsorgsdagene du har krav på når barnet ditt er sykt kan ikke brukes når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av streik. De kan derimot brukes hvis barnepasseren er syk eller tar ut omsorgsdager etter den aktuelle bestemmelsen på grunn av et annet barn, ifølge arbeidsmiljøloven § 12-9, 1. ledd bokstav c.

Det betyr at du kan bruke omsorgsdager hvis barnehagen er stengt på grunn av sykdom, for eksempel på grunn av koronapandemien. Men det gjelder ikke når stengningen skyldes streik.

Permisjon

Mange tariffavtaler har bestemmelser om korte velferdspermisjoner, men det er ikke vanlig at slike velferdspermisjoner dekker situasjonen som oppstår som følge av streik. Permisjon, med eller uten lønn, kan likevel være en løsning der andre muligheter ikke finnes, men det er opp til arbeidsgiver.


Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!