Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Fastsettelse av restferien på høsten

Fastsettelse av restferien på høsten

Kan en ansatt kreve varsel om ferieavvikling 2 måneder før?
Gjelder det samme med restferiedagene utover høsten?
Situasjonen er at leder gjentatte ganger ber arbeidstaker om datoer for avvikling av restferien uten å få konkrete ønsker. Hvis arbeidsgiver da i november fastsetter de siste dagene i løpet av desember, kan arbeidstaker si nei med begrunnelse i at han får for kort varsel?

Compendia svarer:

Arbeidsgiver har ansvar for å planlegge og sørge for at arbeidstaker får tatt ut den ferien han har rett på gjennom ferieåret.

Det er også arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, men på forhånd skal ferietidspunktet drøftes med den enkelte ansatte eller vedkommendes tillitsvalgte. Arbeidstaker er med andre ord gitt rett og anledning til å komme med egne ønsker om tidspunkt for ferie.

Ferieloven har ingen bestemmelser om varsling av ferietidspunktet. Den enkelte arbeidstaker kan imidlertid kreve å få underretning om ferien tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. For hovedferien om sommeren er dette vanligvis ikke noe problem da ferieplanene for hovedferien om sommeren hos de fleste er klar i løpet av april måned. Men når restferien fastsettes sent på året vil det ikke alltid være mulig for arbeidsgiver å innfri et krav om underretning 2 måneder før ferien tar til. Det vil også gjelde i dette tilfellet. 

Arbeidstaker kan ikke si nei

Siden arbeidstaker har forholdt seg passiv til å komme med ferieønsker og heller ikke har bedt arbeidsgiver opplyse om ferietidspunktet,  kan han heller ikke nekte å avvikle ferie med begrunnelse i for kort varsel.

Hvis det ikke er mulig å planlegge hele ferien i en prosess på våren kan en måte å organisere dette på være at dere i tillegg til å sette en frist for å komme med ferieønsker for hovedferien, setter en frist for å komme med ønsker for restferien tidlig på høsten. Dette vil danne grunnlag for å fastsette restferien og vil gi forutsigbarhet og muligheter for planlegging både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!