Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Når skal feriepengene utbetales?

Kan arbeidsgiver pålegge meg å bruke en av feriedagene mine i påsken?

For å få mest mulig ut av ferien min, vil jeg helst ta den ut i hele uker. Men nå har sjefen bedt meg ta en eller to feriedager i påsken. Kan han pålegge meg å ta ferien som enkeltdager?

Compendia svarer:

Arbeidsgiver kan oppfordre deg til å ta ut noe ferie i påsken, men kan neppe pålegge deg å dele opp ferien din på den måten, hvis du heller vil ha hele ferieuker. Ferielovens system er at ferien skal kunne tas ut i hele uker, og de aller fleste tariffavtaler har tilsvarende regler.

Begrensninger i loven

At lovens system er slik, går blant annet fram av uttalelser i forarbeidene. Her blir det uttalt at “formålet med lovreguleringen først og fremst [er] å sikre at arbeidstakere årlig får sammenhengende feriefritid og feriepenger som kan nyttes til ferieformål”.

For den lovbestemte ferien er dette i tillegg regulert direkte i ferieloven § 7. Den lovbestemte ferien er på 4 uker + 1 dag. Bestemmelsen gir deg rett til å få tre uker sammenhengende ferie i sommerferieperioden som er 1. juni til 30. september. I tillegg gir den deg rett til å kreve å ta resten av den lovbestemte ferien samlet, det vil si 1 uke + 1 dag.

Her begrenser altså ferieloven arbeidsgivers styringsrett.

Begrensninger i tariffavtale

Du har kanskje 5 uker ferie. Mange tariffavtaler gir rett på 4 ekstra feriedager, eller 5 «virkedager» når du regner lørdagen med. Sammen med den ene lovbestemte feriedagen blir det en ukes ferie, den såkalte femte ferieuka.

De aller fleste tariffavtaler sier samtidig noe om hvordan arbeidstaker kan kreve å ta ut disse feriedagene, så jeg vil råde deg til å sjekke avtalen. Som regel er det bestemt at arbeidstakerne kan kreve å ta ut de avtalefestede feriedagene samlet sammen med den siste lovbestemte feriedagen, slik at de får 1 ukes sammenhengende ferie. Det er blant annet gjort i Hovedtariffavtalene i staten og innenfor Spekter-området. Her er det med andre ord tariffavtalen som begrenser arbeidsgivers styringsrett.

Du kan kreve å få hele ferieuker

Slike begrensninger i lov og avtale betyr at sjefen din ikke kan pålegge deg å ta ut en enkelt feriedag, hvis du ikke selv ønsker å bruke ferien din på den måten.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!