Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn når jeg ikke skal ha ferie?

Jeg er ny i jobben og skal ikke ha så mye ferie i år, siden jeg ikke har tjent opp noe særlig feriepenger. Nå ser jeg av lønnsslippen at arbeidsgiver likevel har trukket lønn for 5 uker ferie nå i juni. Kan de det? 

Compendia svarer:

Når du har rett til å motsette deg å ta ferie skal arbeidsgiver selvfølgelig ikke trekke deg i lønn for feriedager du ikke tar ut. Har arbeidsgiver trukket deg for mye, kan du kreve beløpet tilbakebetalt.

Et problem ved felles feriepengeutbetaling
Feriepenger erstatter lønn den tiden du er på ferie, så arbeidsgiver skal sørge for at du ikke får utbetalt lønn for de samme ukene.

I mange virksomheter er det avtalt felles feriepengeutbetaling en gang i året for alle, som regel i juni, og «lønnstrekket» blir da gjennomført samtidig. Har arbeidstakerne rett på 5 uker ferie, trekkes det lønn for 5 uker denne måneden. Men her må altså arbeidsgiver huske å begrense lønnstrekket for arbeidstakere som har rett til å motsette seg å ta ferie.

Etter permisjon og jobbskifte
Normalt må vi ta ut all den ferien vi har krav på etter ferieloven. Men vi kan la være å ta ferie «i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet». Regelen står i ferieloven § 5 (5). Det er ofte tilfelle når man begynner i ny jobb eller har hatt permisjon. Noen kommer rett fra en tilværelse som student eller har hatt ulønnet utdanningspermisjon og har gjerne ikke tjent opp feriepenger i det hele tatt. Ny stilling betyr ofte høyere lønn, og da kan lønnstrekket hos ny arbeidsgiver overstige feriepengene som er tjent opp hos forrige arbeidsgiver. Arbeidstaker trenger da ikke ta mer ferie enn det feriepengene dekker opp for, men kan selvfølgelig velge å ta full ferie likevel.

Bør avklares i forkant
For å unngå den situasjonen du nå er havnet i er det lurt å gi beskjed til arbeidsgiver på forhånd. Vår erfaring er at mange virksomheter ikke har gode nok rutiner for å fange opp slike tilfeller. Departementet minnet for en tid tilbake statlige arbeidsgivere om å avklare med denne gruppen arbeidstakere på forhånd hvor mye ferie de skal ta ut, slik at lønnstrekket samsvarer med lengden på ferien arbeidstaker skal ha.

 

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.