Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn når jeg ikke skal ha ferie?

Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn når jeg ikke skal ha ferie?

Jeg er ny i jobben og skal ikke ha så mye ferie i år, siden jeg ikke har tjent opp noe særlig feriepenger. Nå ser jeg av lønnsslippen at arbeidsgiver likevel har trukket lønn for 5 uker ferie nå i mai. Kan de det?

Compendia svarer:

Når du har rett til å motsette deg å ta ferie, skal arbeidsgiver selvfølgelig ikke trekke deg i lønn for feriedager du ikke tar ut. Har arbeidsgiver trukket deg for mye, kan du kreve beløpet tilbakebetalt.

Et problem ved felles feriepengeutbetaling

Feriepenger erstatter lønn den tiden du er på ferie, så arbeidsgiver skal sørge for at du ikke får utbetalt lønn for de samme ukene.

I mange virksomheter er det avtalt felles feriepengeutbetaling en gang i året for alle, som regel i juni, og «lønnstrekket» blir da gjennomført samtidig. Har arbeidstakerne rett på 5 uker ferie, trekkes det lønn for 5 uker denne måneden. Men her må altså arbeidsgiver huske å begrense lønnstrekket for arbeidstakere som har rett til å motsette seg å ta ferie.

Etter permittering, permisjon og jobbskifte

Hovedregelen er at vi må ta ut all den ferien vi har krav på etter ferieloven. Men vi kan normalt la være å ta ferie «i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet. Regelen står i ferieloven § 5 (5). Det er ofte tilfelle når man har vært permittert eller hatt ulønnet permisjon året før, eller når man, som du, begynner i ny jobb. Noen kommer rett fra studenttilværelsen og har kanskje ikke tjent opp feriepenger i det hele tatt. 

Ny stilling betyr ofte høyere lønn, og da kan lønnstrekket hos ny arbeidsgiver overstige feriepengene som er tjent opp hos forrige arbeidsgiver året før. Arbeidstaker trenger da ikke ta mer ferie enn det feriepengene dekker opp for, men kan selvfølgelig velge å ta full ferie likevel.

Bør avklares i forkant

For å unngå den situasjonen du nå er havnet i, er det lurt å gi beskjed til arbeidsgiver på forhånd. Vår erfaring er at en del virksomheter ikke har gode nok rutiner for å fange opp slike tilfeller. 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!