"Sykt-barn-dager" i stedet for feriedager?

En medarbeider hadde ferie forrige uke, men har hatt sykt barn og lurer nå på om hun kan få bruke «sykt-barn-dager» og utsette ferien.

Spørsmål:

Flere av mine medarbeidere tok ut ferie forrige uke. Første dag etter ferien kom en og fortalte at hun hadde hatt syke barn hver dag i ferien. Hun lurte på om hun kunne bruke «sykt barn-dager» i stedet, og få feriedagene sine utsatt. Det hører med til historien at dette er en medarbeider som alltid strekker seg langt. Hun er aldri borte fra jobb og er en jeg virkelig kan regne med når det butter. Uka før ferien hadde hun det ekstra hektisk for å kunne ta fri sammen med barna.

Compendia svarer:
Utgangspunktet etter ferieloven er klart. Ferieloven gir rett til å kunne få erstatte feriedager bare ved egen sykdom. Denne retten gjelder ikke når det er barn eller andre familiemedlemmer som blir syke i ferien.

Syke barn gir ikke rett til å få nye dager

Selv om regelen etter ferieloven er at hun ikke har rett til å få endre feriedager til sykt-barn- dager, så er det ingenting i veien for at dere som arbeidsgiver kan velge å la henne få gjøre dette. Jeg skjønner også at du har lyst til å gjøre det. 

Mitt tydelige råd er likevel å ikke gjøre det. Når ferieloven er klar på dette området blir det uryddig hvis dere innfører en egen praksis. Du vil også fort komme opp i nye situasjoner hvor det blir vanskelig for deg å behandle folk slik at det oppleves rettferdig og likt. Hvis du først har åpnet opp for å endre feriedager til sykt-barn dager, må du forvente at det er en praksis som flere småbarnsforeldre blir kjent med.

Bruk dette til noe positivt

Selv om hun ikke får et ja på spørsmålet om å få feriedagene til gode, er det viktig at du bruker tid med henne og forklarer situasjonen. Si at du gjerne skulle ønske å gjøre det, nettopp fordi hun er en medarbeider du ser at virkelig strekker seg. Kan hende betyr en slik anerkjennende tilbakemelding mer for henne enn å få dagene overført. Videre kan det tenkes at hun har konkrete ønsker eller behov rundt arbeidstid, avspasering og ferie som det er mulig og legge til rette for, og som gjør at hun sitter igjen med å ha blitt møtt med en positiv håndtering.

Mine råd:

  1. Ikke åpne opp for endringer av feriedager ved syke barn.
  2. Snakk med medarbeideren og forklar. Gi tilbakemelding på at du gjerne skulle ønske å gjøre dette for henne, og at du ser at hun strekker seg langt.
  3. Gjør det som er mulig for å legge til rette slik at hun får sine feriedager og eventuelle avspaseringsdager når hun har behov for det.
Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!