Er det alltid de med barn som skal få fri på julaften?

De fleste ønsker å få fri på jul- og nyttårsaften, men ofte er det småbarnsforeldre som blir prioritert. Er det riktig?

Spørsmål:

I butikken hvor jeg er butikksjef har vi åpent både jul- og nyttårsaften. Vi har i utgangspunktet mange å fordele vaktene på, men så er også dette ekstra travle dager hvor flere må være på jobb. 
Forrige uke sendte jeg en e-post hvor jeg informerte om at de med små barn har førsterett til å få fri på julaften, i tråd med tidligere års praksis. En av de ansatte som ikke har barn sa fra at hun mener det er urettferdig og lurer på hvorfor småbarnsforeldre skal ha en slik automatisk rettighet. Jeg ble litt usikker selv på om det er riktig?

Compendia svarer:
Tradisjonelt tillegges hensynet til familie og barn stor vekt på arbeidsplasser, og for mange småbarnsforeldre er dette også helt avgjørende for at de skal få en tettpakket hverdag til å gå opp. På den annen side er det ikke alle som har de samme behovene, og det er stor forskjell på barnefamilier. Aleneforeldre og familier uten nettverk er mest utsatt. Andre småbarnsforeldre kan ha større handlingsrom både fordi den andre forelderen har en fleksibel jobb eller at en har besteforeldre som kan stille opp. Derfor er det ikke automatisk slik at det alltid er småbarnsforeldre som har størst behov for fri. Arbeidstakere som ikke har små barn kan ha minst like store behov for å bli tatt hensyn til når det kommer til fleksibilitet og fridager. Selv om dette er forhold som ikke er regulert i loven så er det ikke ulovlig å velge å legge familiehensyn til grunn slik dere har gjort. Dere bør imidlertid tenke over hva slags personalpolitikk dere ønsker og eventuelt definere noen prinsipper for behandling av ansatte med små barn.

Har dere en uttalt personalpolitikk?

Vi hører stadig om virksomheter som har en personalpolitikk der de for eksempel sier at de ønsker å strekke seg langt for å legge til rette for arbeidstakere med små barn. Selv om en har sagt dette tydelig betyr ikke det at en ikke skal ta hensyn til de andre arbeidstakerne. Jeg tenker det handler om at ledelsen uttrykker at de anerkjenner at småbarnsfamilier er i en spesiell situasjon, og at de vil forsøke å legge til rette for at arbeidstaker skal kunne kombinere jobb og familie. Dette kan typisk gi seg uttrykk i muligheter for fleksibel arbeidstid, ryddige rutiner for overtid og ikke minst holdninger knyttet til det å ta/ha foreldrepermisjon og å være hjemme når barna er syke. Rutiner for fri og ferier må selvsagt håndteres ryddig og rimelig overfor alle ansatte

Samarbeid om løsning i stedet for pålegg

Kan hende er det smart og ikke være så kategorisk som dere har vært, men heller være mer spørrende til hele ansattgruppa om hvem som kan tenke seg å jobbe julaften og/eller nyttårsaften. Viser det seg at det allikevel blir vanskelig å bemanne disse dagene er det rimelig å tenke at de som jobber julaften får fri nyttårsaften. Det er alltid noen som ønsker å jobbe, og kollegaer kan bytte med hverandre. Dette vil framstå som mer rimelig for alle, og sannsynligvis vil de småbarnsforeldrene som trenger det mest likevel få fri på julaften fordi kollegaer seg imellom finner ut av dette, stiller opp for hverandre og tar ansvar. Den store forskjeller er imidlertid at det ikke er et kategorisk pålegg fra leder, men en løsning som de selv er med på å finne.

Gjør noe ekstra for de ansatte som jobber disse dagene

Du sier at julaften og nyttårsaften er travle dager i butikken, og kan hende er dette dager hvor det av den grunn heller ikke er særlig kjekt å jobbe. Da kan det å gjøre noe ekstra for de som er på jobb være ekstra viktig. Hva med å for eksempel å organisere en god frokost eller lunsj for de som jobber disse dagene, eventuelt tenke ut en annen «gulrot».

Rutine for rullering kan være en løsning

Viser det seg at en fleksibel løsning blir vanskelig, kan løsningen være å etablere en fast rullering, men med muligheter for å kunne bytte innbyrdes. Den som har fri julaften i år må regne med å jobbe neste år. De fleste vil oppleve dette som mer rettferdig enn at det alltid er småbarnsforeldre som får fri. I virksomheter med full bemanning gjennom alle helger og høytider, for eksempel i helsevesenet, må arbeidstid i julen reguleres helt i detalj, og turnuser og skift-planer må planlegges nøye fra år til år. Her går det ikke an å basere seg på å finne løsninger i fellesskap. Her er det vanlig å forsøke å legge opp turnusen slik at fri på julaften og nyttårsaften går på omgang.

Mine råd:

  1. Snakk med medarbeideren som kom til deg og hør hva hun tenker. Gi en positiv tilbakemelding på at hun sier fra, og si at du ser at dette sannsynligvis bør håndteres annerledes framover. Hvis hun har behov for fri på julaften ville jeg forsøkt å finne en løsning.
  2. Er arbeid på jul- og nyttårsaften ekstra belastende for enkelte arbeidstakere, kan det være god personalpolitikk å ta hensyn til disse i en konkret situasjon. Det vil nok alle ansatte ha forståelse for.
  3. Planlegg en kjekk overraskelse til de som skal jobbe julaften og nyttårsaften i år.
  4. Tenk gjennom hva slags personalpolitikk dere har og bør ha på dette området. Hvordan kan alle kjenne seg ivaretatt? Hva tror du vil fungere best? Involver gjerne tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte i prosessen.

Lykke til!

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!