Foreslår at foreldre fritt kan utsette foreldrepengene

Regjeringen foreslår å gi alle foreldre mulighet til å utsette foreldrepengene innenfor dagens treårsgrense, uansett årsak. Dermed vil også foreldre som jobber deltid kunne søke om utsettelse, hvis lovforslaget blir vedtatt av Stortinget.
Det er folketrygdlovens regler om foreldrepenger som foreslås endret. Retten til permisjon følger av arbeidsmiljøloven, og regjeringen foreslår ingen endringer her. Men siden foreldrene ifølge arbeidsmiljøloven § 12-5 har krav på permisjon mens de mottar foreldrepenger fra NAV, vil en eventuell lovendring kunne påvirke forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva betyr lovforslaget?

Mange arbeidstakere vil likevel ikke bli særlig påvirket av endringene, siden ansatte allerede etter dagens regler har rett til å utsette uttaket av foreldrepenger når de jobber heltid.

Foreldrepengene må tas ut innen barnet fyller 3 år, en tidsfrist regjeringen vil beholde.

Lovforslaget går ut på å fjerne kravet om at stønadsperioden skal være sammenhengende, samtidig som retten til utsettelse skal gjelde uansett årsak. Man foreslår altså å fjerne de ulike grunnlagene for å utsette foreldrepengene i folketrygdloven § 14-11. Dermed vil foreldrene for eksempel kunne utsette foreldrepengene mens de jobber deltid, studerer, eller deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Også kravet i folketrygdloven § 14-11 om å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver i forkant av utsettelsen, foreslås fjernet.
Fristene for å varsle arbeidsgiver før permisjonen, skal gjelde som før.

«Fri adgang til å utsette foreldrepengene vil kunne redusere faren for at foreldre mister opptjente rettigheter.»

Slik er dagens regler

Etter dagens ordning er hovedregelen at perioden med foreldrepenger må tas ut sammenhengende. Det betyr at enten mor eller far må være stønadsmottaker til enhver tid, ellers vil de miste dager med foreldrepenger. Ytelsen kan likevel utsettes i noen klart definerte situasjoner.

For eksempel kan en mor eller far som jobber heltid, utsette foreldrepengene. Forutsetningen er at heltidsarbeidet er dokumentert med skriftlig avtale med arbeidsgiver, og at avtalen er på plass før foreldrepengene utsettes.
Lovbestemt ferie gir også rett til utsettelse, men ikke avtalefestet ferie.

I tillegg kan foreldrepengene utsettes hvis sykdom eller skade gjør stønadsmottakeren helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

Har gått glipp av foreldrepenger

Dagens regler har ført til at en del fedre har gått glipp av foreldrepenger, fordi de søkte om utsettelse for sent. Far må søke om utsettelse før mor er ferdig med sin foreldrepengeperiode.

Fri adgang til å utsette foreldrepengene vil kunne redusere faren for at foreldre mister opptjente rettigheter.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!