Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Når skal feriepengene utbetales?

Har jeg krav på overtidsbetaling når jeg jobber deltid?

Vi har hatt lange dager de siste ukene for å ferdigstille et prosjekt. Nå viser det seg at kollegene mine får overtidstillegg, men ikke jeg. Er det slik at jeg som jobber deltid ikke har krav på overtidsbetaling? Jeg har 80 % stilling og fri hver onsdag.

Compendia svarer:

Jobber du overtid, har du like stor rett på overtidsgodtgjørelse som kolleger i full stilling. Men saken er at når man jobber deltid, skal det noen ganger mer til før de ekstra timene blir regnet som overtid.

Sjekk hva som er avtalt hos dere

Det første du må gjøre er å sjekke hva som står i arbeidsavtalen, eller hva som gjelder på arbeidsplassen din. Hvis noe annet ikke er avtalt eller fastsatt, er det loven som gjelder.
Dette svaret er basert på hovedregelen i arbeidsmiljøloven, men mange arbeidsgivere gir bedre vilkår, ved at alt man jobber mer enn avtalt arbeidstid regnes som overtid.
På andre arbeidsplasser har partene avtalt at den alminnelige arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes. Det betyr enkelt sagt at færre timer enn normalt regnes som overtid, selv om man tidvis jobber lange dager.

Jobbet du mer enn 9 timer en dag?

Er det ikke avtalt noe annet, er det altså hovedregelen i arbeidsmiljøloven som gjelder.
For deg er det viktig å vite at loven har to grenser for overtid. Det du jobber mer enn 40 timer per uke er overtid. Og det du jobber mer enn 9 timer per døgn er overtid.
Siden du har hatt lange dager, bør du sjekke om du har krav på overtidsbetaling etter 9-timersgrensen. For å gjøre det, må du vurdere hver enkelt dag for seg.
40-timersgrensen skal det mye til at du overstiger når du jobber deltid.

Hvor mye overtid utgjør 10 ekstra timer?

La oss si at arbeidsgiver ba deg jobbe 10 timer mer enn avtalt arbeidstid den siste uka. Du har fri på onsdag slik du pleier, og avtalt arbeidstid er 7,5 timer per dag.
Selv om du jobber 10 timer ekstra, kommer du ikke over 40-timersgrensen, siden avtalt arbeidstid per uke er 30 timer. Likevel kan noen av timene være overtid. Hvor mange, finner du ut ved å se hver dag for seg. Husk at hvis du jobber lenger enn avtalt arbeidstid, men kortere dag enn 9 timer, er det merarbeid og ikke overtid.

Jobber du tre timer ekstra mandag og tirsdag og to timer ekstra torsdag og fredag, blir 4 av de 10 timene overtid (1,5 t + 1,5 t + 0,5 t + 0,5 t).

Jobber du isteden 4 timer ekstra mandag og tirsdag, 2 timer ekstra torsdag og går hjem til vanlig tid fredag, blir 5,5 av de 10 timene overtid (2,5 t + 2,5 t + 0,5 t).

Som du ser av regnestykkene; jo lengre arbeidsdag, jo mer overtid blir det.
Differansen mellom 7,5 timer og 9 timer er som nevnt merarbeid og ikke overtid. Merarbeid får du vanlig lønn for, hvis du ikke avspaserer timene.

Husk overtidspausen!

Blir arbeidsdagen din på mer enn 11 timer, det vil si at du jobber mer enn to timer overtid, har du rett på en pause på minst en halv time. Det er en betalt pause, og du skal ha vanlig lønn pluss overtidstillegg.
Retten til denne pausen følger direkte av arbeidsmiljøloven.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!