Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Når skal feriepengene utbetales?

Har man rett til fri for å feire id?

Vi nærmer oss tiden på året med ekstra fridager. Det er snart påske, og deretter kommer mai med fridagene 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og pinse.

Midt i denne perioden skal mange muslimer i Norge feire id som en avslutning på fastemåneden ramadan. Datoen for id varierer fra år til år, og i 2024 feires festdagen Id al-Fitr fra solnedgang tirsdag 9. april til solnedgang onsdag 10. april.

Compendia svarer:

Det er lov om helligdager som definerer hvilke dager som regnes som helligdager i Norge.

Etter trossamfunnsloven har personer som tilhører andre religioner rett til inntil to dager fri for feiring av religiøse høytider i sin religion.

Ansatte som ønsker å benytte retten til fri på sine religiøse høytidsdager, må senest gi beskjed 14 dager før ønsket fridag.

Rett til fri uten lønn

Vær klar over at selv om ansatte har rett til fri, betyr ikke det automatisk rett på fri med lønn. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstiden for disse fridagene jobbes inn ved en annen anledning. Når slike timer og dager innarbeides regnes det ikke som overtid, selv om timene normalt ville regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven.

God planlegging

For arbeidsgiver er det en stor fordel å vite i god tid hvor mange ansatte som ønsker fri for å feire id.

Som arbeidsgiver kan det derfor være en idé å oppfordre ansatte som ønsker fri om å gi beskjed om dette så snart som mulig, slik at du får en god oversikt over hvem som ikke kommer på jobb den dagen. I tillegg blir det lettere å kunne legge en plan for innarbeiding av timene. Arbeidsgiver viser på denne måten en positiv holdning til å finne løsninger for innarbeiding av disse dagene. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når innarbeidingen skal skje, vil arbeidsgiver kunne bestemme det i kraft av sin styringsrett.

Siste frist for varsling vil uansett være 14 dager før høytidsdagen. Nå i april bety det at varslingsfristen vil være midt i påsken. Oppfordringen må derfor være at arbeidstaker sender varsel senest før påskeferien starter.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!