Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Drøfting av egenmeldingsordningen

Kan vi la være å drøfte egenmeldingsordningen siden vi ikke har tillitsvalgte?

Compendia svarer:

Folketrygdloven § 8-24 slår fast at arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Plikten til å drøfte ble lovpålagt 1. juli 2019, og verken lov eller forarbeider inneholder noe unntak fra kravet til drøfting, heller ikke for virksomheter som allerede har innført en ordning som er bedre enn minimumsrettighetene i folketrygdloven.

Når du sier at dere ikke har tillitsvalgte hos dere mener du nok at dere ikke har fagforeningstillitsvalgte.

Med tillitsvalgt menes i denne sammenheng representanter for de ansatte som er valgt eller utpekt. Det er presisert i forarbeidene til bestemmelsen. Det trenger altså ikke være snakk om en representant for en fagforening. Men i virksomheter der det er fagforeningstillitsvalgte bør de inkluderes i drøftingene.

Verneombudet er en slik representant for de ansatte. Et verneombud er valgt av og blant de ansatte, og er en ordning alle virksomheter skal ha, med mindre det er færre enn 5 ansatte og det er avtalt skriftlig at man ikke skal ha verneombud.

Er heller ikke det en løsning hos dere, er det mulig å informere de ansatte om plikten dere har til å drøfte egenmeldingsordningen, og be dem velge en representant dere kan drøfte saken med.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!