Hvem skal få fri vinterferien?

Vinterferien er like om hjørnet og en leder lurer på hvordan hun skal prioritere når veldig mange ønsker å ta ut ferie samtidig. Har småbarnsforeldre alltid førsteretten?

Spørsmål:

Vi sendte ut en felles e-post i god tid der vi oppfordret alle som ønsket å ta ut ferie i vinterferien og påskeferien om å søke raskt.
Nå ser det ut som om vi ikke klarer å imøtekomme alle ønsker. Blant de som ønsker fri i vinterferien er flere foreldre med små barn, men også personer i andre livssituasjoner.

Nå er vi i tvil om hvordan vi skal prioritere. Vi må selvfølgelig sikre nok bemanning til å ivareta nødvendige funksjoner denne uka. Vi har også et sterkt ønske om å komme i møte de som har jobbet ekstra og strukket seg langt i forbindelse med at vi har hatt det veldig travelt i en periode, og flere av disse har ikke barn.

Compendia svarer:
Dilemmaet du strir med er klassisk: Hvordan sørge for tilstrekkelig bemanning, samtidig som ansatte får den fritiden de har krav på og behov for, og hvordan prioritere mellom ansatte med ulike behov?

Snakk sammen

At dere ber om ansattes ferieønsker i god tid er en god start. Arbeidet med å prioritere mellom de ulike ønskene kan være krevende, men er viktig.
Ferieloven overlater i stor grad spørsmålet om når ansatte skal ta ferie til arbeidsgivers styringsrett. Forutsetningen er at uttaket av ferie drøftes med de ansatte på forhånd.

Regelen gir arbeidstaker en rett til å bli hørt. Samtidig er det arbeidsgiver som bestemmer til syvende og sist. Ofte løser ferie- og avspaseringskabalen seg nettopp ved at man snakker sammen, og på den måten blir klar over ulike utfordringer og ønsker.

Ulike livsfaser

Tradisjonelt tillegges hensynet til familie og barn stor vekt på arbeidsplasser, og det er nok mange gode grunner for å gjøre det. Familiehensyn er allment akseptert som et tungtveiende hensyn, og det er en viktig forutsetning for at arbeidstakere kan kombinere jobb og omsorg for barn.

Vi vet at fleksibilitet og vilje til å finne løsninger på den enkelte arbeidsplass er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for mange småbarnsforeldre.
En personalpolitikk som ivaretar ulike livsfaser, er en god personalpolitikk. De fleste har stor forståelse for småbarnsforeldres spesielle utfordringer. Foreldre med skolebarn er i større grad enn andre bundet av skoleruta, men også de er forskjellige.

Eneforsørgere og familier uten nettverk er mest utsatt. Andre familier kan ha større handlingsrom på grunn av den andre forelderens arbeidssituasjon eller besteforeldre som kan stille opp. Oppfordre dem gjerne til å legge en plan for uttaket av ferie- og avspaseringsdager så tidlig som mulig.

Når det gjelder ansatte som ikke har barn så kan det kanskje være det samme for de om de tar sin vinterferie utenom skoleferien?

Den viktige planleggingen

Bruk tid på en prat med den enkelte både for å gi en tilbakemelding og takk for at de har stått på ekstra, og for å si at du ønsker å legge til rette for at de skal få ferie som ønsket.
I praksis viser det seg ofte at det er mulig å få ferie- og avspaseringskabalen til å gå opp hvis vi snakker sammen, og planlegger i god tid.
Det å være tidlig ute med å få inn ferieønsker er derfor en god start å begynne.

Jeg håper dere kan finne gode løsninger i dialog.

Mine råd:

  1. Snakk om det! Det er positivt for arbeidsmiljøet å få til ordninger som ivaretar ulike behov og livsfaser. Vær tydelig på at ditt ønske er å imøtekomme den enkeltes behov og ønsker, og at du tror at dere kan få kabalen til å gå opp med samarbeid. 
  2. Tenk nøye gjennom om det er noe du som leder kan gjøre for å muliggjøre at flere tar fri samtidig, vær kreativ.
  3. Husk at det nok er mye som skal til for at en leder bør innvilge avspasering foran en som har planlagt uttak av feriedager.
Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!