Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Hva gjør vi med ansatte som ikke vil tilbake til kontoret?

Hva gjør vi med ansatte som ikke vil tilbake til kontoret?

Som arbeidsgiver har vi gjennomført de nødvendige smitteverntiltakene og kan med glede informere om at de ansatte kan komme tilbake til kontoret.

Responsen vi fikk var todelt: Noen løper tilbake så fort de kan, andre trives så godt på hjemmekontor at de heller vil bli der. Kan vi tvinge dem tilbake?

Compendia svarer:

Vi tar utgangspunkt i at arbeidsgiver har gjennomført nødvendige smitteverntiltak. I så fall kan du som arbeidsgiver bestemme hvor arbeidstakeren skal jobbe, så lenge dette er innenfor rammene av det som er avtalt. Samtidig er vi fortsatt i en annerledes situasjon. Derfor anbefaler vi at dere forsøker å finne gode løsninger sammen. Det er leders ansvar å gjøre det beste for virksomheten. Det innebærer både å ta vare på arbeidsmiljøet, og å møte den enkelte arbeidstaker på en god måte.

Forsøk å finne ut av hvorfor arbeidstaker ikke ønsker å komme tilbake til kontoret. Opplever de at de jobber mer effektivt hjemmefra? Er de engstelige for å komme tilbake på grunn av smittefare? Eller har de andre grunner? Kanskje dukker det opp en løsning når dere graver litt mer i hva som er utfordringene.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!