Hvordan får vi de ansatte til å "logge av" i ferien?

En leder opplever at de ansatte ikke klarer å distansere seg fra jobb under ferien. Hvordan legger man best til rette for en arbeidskultur med klare grenser mellom arbeid og fritid?

Spørsmål:

Jeg har vært mellomleder her i snart to år. I fjor sommer hadde vi stort trøkk på aktiviteter gjennom hele sommerhalvåret – også i ferieperioden, noe som innebar at flere av de ansatte måtte være tilgjengelig for avklaringer og diverse mens vi avviklet ferie.

Én ting er at vi i ledergruppa føler ansvar og følger med på mail gjennom ferien, men jeg ønsker at de ansatte skal kjenne at de kan koble helt av de ukene de har sommerferie. Jeg har på følelsen at mange tenker at de bør følge med på hva som skjer selv om de har ferie. Har du noen råd til hvordan jeg kan ta dette opp med de ansatte?

Compendia svarer:

Poenget med ferien er blant annet at vi skal kunne koble helt ut jobben og ha en pause fra det vi til daglig holder på med. Vi vet at denne avkoblingen er viktig for å samle nye krefter. Mange erfarer at det tar noen dager av ferien før vi kjenner at vi klarer å slappe helt av, og hvis vi gjennom ferien stadig leser mail og svarer på telefon klarer vi kanskje aldri å koble helt av.

Rett til å ha helt fri når du har ferie

I ferien er utgangspunktet at man har rett på helt fri – det betyr også fri fra mail og telefoner. Andre ting kan avtales, og som du også er inne på så er det nok vanlig at ledere holder seg oppdatert på hva som skjer i virksomheten også gjennom ferien. Det bør imidlertid være et poeng å legge best mulig til rette for at så mange som mulig kan ha helt fri, slik jeg også oppfatter ønsket ditt.

Det kan selvfølgelig skje uforutsette ting på jobb mens du har ferie, og i slike tilfeller kan det tenkes at arbeidsgiver ikke har annen mulighet enn å kalle arbeidstakere tilbake fra ferie. Det bør være siste utvei, men hvis det skjer har ferieloven regler både om utsettelse av feriedager og erstatning.

Hvordan er arbeidstidskulturen hos dere?

Jobben er en svært viktig del av livet for mange av oss, og det kan være vanskelig å ikke lese mail i ferien. Det har også mye å si hvordan forventninger til det å være tilgjengelig kommuniseres i arbeidsmiljøet. En del virksomheter har en arbeidstidskultur hvor grensene mellom arbeidstid og fritid er uklare. Hvis det i tillegg er stort arbeidspress og mange som jobber mye, går det lett ut over fritiden. Tilsvarende kan dette fort skje også når det kommer til ferie.

Kanskje bør dere begynne med å ta en diskusjon i ledergruppa. Hvor bevisste er dere? Hvordan ønsker dere å ha det når det gjelder ferie og tilgjengelighet? Hva forventer dere egentlig, og hva kommuniserer dere?

Bli enig om noen kjøreregler

Som leder bør du være ekstra bevisst hvis du sender mail til ansatte som har ferie. Er det nødvendig å sende mailen? Kanskje bør du skrive at du ikke forventer svar før etter ferien.

Når det oppstår en ekstraordinær situasjon vil de fleste strekke seg for arbeidsgiver. Det er slitsomt på en helt annen måte hvis arbeidssituasjonen regelmessig er slik at det går ut over fritid og ferie. Også gjennom sommeren og ferietid skal virksomheten driftes best mulig, og selv om noen er på ferie så er andre på jobb. 

Kartlegg behovet hos dere og bli enig om noen kjøreregler. Er det for eksempel behov for at noen har en type beredskapsvakt? I noen virksomheter sendes det ut SMS med viktig informasjon til ansatte om det oppstår akutte hendelser i løpet av ferien. På den måten signaliserer arbeidsgiver at de ikke forventer at ansatte skal lese mail løpende.

Mine råd:

  1. Ta opp spørsmålet i ledergruppa: Hvilke retningslinjer ønsker dere å ha for tilgjengelighet utenom arbeidstiden?

  2. Avklar forventninger med lederen din og de andre i ledergruppa

  3. Fortell medarbeiderne dine hva du tenker om ferie og tilgjengelighet. Vær tydelig på at du ønsker, og håper, at de tar helt fri i ferien.
  4. Lag en avtale om hvordan dere tar kontakt hvis ting må avklares i løpet av ferien.

Lykke til og god ferie!

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!