Kan arbeidsgiver varsle permittering med bare to dagers frist?

Jeg fikk permitteringsvarsel med bare to dagers frist. Jeg trodde varslingsfristen var 14 dager. Kan arbeidsgiver varsle dette med så kort frist ?

Compendia svarer:

Hovedregelen er at permittering skal varsles med en frist på 14 dager. Men det finnes også en unntaksbestemmelse hvor varslingsfristen kan settes til 2 dager. Det gjelder tilfeller hvor det har oppstått «uforutsette hendelser» som gjør at driften må innstilles helt eller delvis.

Varslingsfristen på henholdvis 14 eller 2 dager er fastsatt i Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Foto av to personer, arbeidsbord med PC og blokk

Fristene regnes som sedvanerett og legges også til grunn i virksomheter som står utenfor tariffområdet. Det kan imidlertid finnes andre bestemmelser om særlig varsling i andre tariffavtaler.

Koronaviruset

I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor i forbindelse med koronaviruset er det mange arbeidstakere som blir varslet om permittering med en 2-dagers frist. Hovedregelen er fortsatt at permittering skal varsles med 14-dagers frist, men en akutt innstilling av driften som følge av myndighetenes tiltak, kan begrunne en kortere frist.

Vurdering og begrunnelse

Arbeidsgiver skal alltid gjøre en konkret vurdering om det er en slik situasjon som gir grunnlag for varslingsfrist på 2 dager, og drøfte dette med tillitsvalgte. Det bør også komme fram av permitteringsvarselet hvorfor det eventuelt er satt en 2-dagers varslingsfrist.

Flere spørsmål?

Du finner god informasjon om permittering under koronakrisen hos NAV:

Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Er du permittert på grunn av koronaviruset?

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia