Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver varsle permittering med bare to dagers frist?

Kan arbeidsgiver varsle permittering med bare to dagers frist?

Jeg fikk permitteringsvarsel med bare to dagers frist. Jeg trodde varslingsfristen var 14 dager. Kan arbeidsgiver varsle dette med så kort frist ?

Compendia svarer:

Hovedregelen er at permittering skal varsles med en frist på 14 dager. Men det finnes også en unntaksbestemmelse hvor varslingsfristen kan settes til 2 dager. Det gjelder tilfeller hvor det har oppstått «uforutsette hendelser» som gjør at driften må innstilles helt eller delvis.

Eksempelvis var det noen virksomheter som varslet med 2-dagersfrist når driften måtte innstilles i forbindelse med koronapandemien våren 2020. 

Varslingsfristen på henholdvis 14 eller 2 dager er fastsatt i Hovedavtalen mellom LO og NHO. Fristene regnes som sedvanerett og legges også til grunn i virksomheter som står utenfor tariffområdet. Det kan imidlertid finnes andre bestemmelser om særlig varsling i andre tariffavtaler. 

Vurdering og begrunnelse

Arbeidsgiver skal alltid gjøre en konkret vurdering om det er en slik situasjon som gir grunnlag for varslingsfrist på 2 dager, og drøfte dette med tillitsvalgte. Det bør også komme fram av permitteringsvarselet hvorfor det eventuelt er satt en 2-dagers varslingsfrist.

FLERE SPØRSMÅL?

Du finner god informasjon om permittering under koronakrisen hos NAV:
Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!