Industribedriften Haaland Tynnplate gikk nye veier for å skaffe seg kompetansen de manglet

Haaland tynnplate er en av Europas mest moderne bedrifter innen tynnplatebearbeiding. Med avanserte maskiner, et vidt spekter av produkter og en kundeliste som strekker seg over flere markeder, er tynnplatebedriften avhengig av å ha et HMS- og kvalitetssystem som hjelper dem i arbeidshverdagen.

Tynnplater kan forvandles til nesten hva som helst, og produktlista hos Haaland Tynnplate består av blant annet høykvalitets hagemøbler, fasadeplater,  vindmølledeler og finstemte elektrokomponenter.

Produktene sveises,  knekkes og overflatebehandles av store plater i ulike størrelser og kvaliteter, og produseres i alt fra ett eksemplar til flere tusen. Mangfoldet i produksjonen gjenspeiles også i kundelista, som omfatter over 50 kunder innen alt fra små lokale verksteder til multinasjonale selskaper.

– Kanskje det mest utfordrende prosjektet vi har gående, er å produsere deler til et av de mest komplekse produktene til Kongsberg Defence & Aerospace. Det har vært utfordrende både i produksjonen – men også for administrasjonen, med tanke på å levere god nok dokumentasjon og å skulle møte forventningene til kvalitet og leveringstid. I møte med Kongsberg og andre kunder har vi erfart at det gir tyngde å ha med Compendia i HMSK-arbeidet, forteller daglig leder Gabriel Pollestad.

Kunden forventer kvalitet og dokumentasjon

En av utfordringene hos Haaland Tynnplate, er at kundene ofte stiller enda høyere krav til dokumentasjon enn tidligere.

– Vi må hele tiden bestrebe å bli bedre på det vi driver med, og har etter hvert mange kunder som stiller veldig høye krav. Noen ganger blir kunden så opphengt i sluttdokumentasjonen, at den glemmer hvor kompleks og utfordrende det er å produsere delene vi lager.

Da tynnplatebedriften ikke fikk dekket kompetansen innen HMSK med egne ressurser, måtte ledelsen tenke nytt.

– Det er ikke alltid at de rette ressursene finnes der ute. For å sikre oss oppdatert kompetanse og de dyktigste medarbeiderne, bestemte vi oss for å leie inn denne tjenesten.

Løsningen ble å leie inn Sigve Klakegg fra Compendia som HMS- og kvalitetssjef.

– Det er nokså unikt at Sigve har erfaring både innen industri, og den kompetansen vi trenger innen HMS og kvalitet. Ofte har man kanskje kunnskap om kvalitet og HMS, men ikke om fagfeltet som bedriften faktisk driver med, og de utfordringene som hører med. Sigve er lett å forholde seg til. Han forstår seg på både oss og bedriften, sier Pollestad. 

Omtrent annenhver uke i to år har Sigve vært innom kontoret på Vigrestad. Han sitter også som AMU-representant.

– For oss har det utvilsomt mye å si at Sigve og Compendia er lokale – både på grunn av kultur og forståelse. Det er også en fordel at man kan treffes fysisk på en enkel måte. Dette har vært spesielt verdifullt under pandemien, da vi har hatt ekstra behov for støtte til ulike ting. Det at hjelpen finnes lokalt gir en ekstra trygghet, og er noe vi setter veldig høyt.  

Foto: Daglig leder Gabriel Pollestad hos Haaland Tynnplate.
Daglig leder Gabriel Pollestad trekker fram folka og viljen til å lykkes som det beste ved Haaland Tynnplate.

Fortolker og forenkler fagspråk

–  Den beste motivasjonen for å sertifisere seg og drive med kvalitet, er at man ønsker å bli bedre – selv om kravet ofte kommer fra eksternt hold. Uten en viss kvalifikasjon i bunnen får du ikke være med i anbudsrunden. Å kunne dokumentere at du driver etter en viss standard blir bare viktigere og viktigere, sier  HMS- og kvalitetssjef Sigve Klakegg.

Det er denne rollen Sigve kler på seg når han er hos Haaland Tynnplate, og han identifiserer seg som en vanlig ansatt. 

Som oftest er det han som tar opp problemstillinger og er pådriveren i HMSK-arbeidet.

Foto: Sigve Klakegg på ansatt-veggen hos Haaland Tynnplate.
I likhet med resten av staben, finner du Sigve på ansatt-veggen hos Haaland Tynnplate.

– Jeg kjenner et ansvar for at kvalitetsarbeidet er målretta og systematisk og at det pågår kontinuerlig. Det er da bedriften oppnår varige forbedringer og det er dette som er hensikten med kvalitetsstandarder som ISO 9001. I tillegg ser jeg at min erfaring er nyttig i dialogen med kunder og leverandører, for eksempel i forbindelse med revisjoner. Og det er gildt å se at jeg bidrar med noe nyttig, sier Sigve.

Det hender likevel at Sigve får henvendelser. Eksempelvis når en kunde finner et avvik, og trenger et svar som er skrevet på «kvalitetsspråk».

For fagspråk er fagspråk, og noe som det for utenforstående kan være vanskelig å forstå seg på: enten det er snakk om «utbrett» og «k-faktor» eller «sikkerhetsdatablad».

– Da er det godt å ha noen som virkelig har HMS og kvalitet under huden, og som kan svare kunden på best mulig måte, sier Sigve.

– For å kunne gjøre denne jobben som tolk, må du kjenne til innholdet i standardene og forstå produksjonsprosessen. En jurist som har lest seg opp på standardene er kanskje ikke best egnet for jobben, fordi man faktisk må forstå hvilke prosesser man holder på med, utdyper han.

Bli med Sigve på vernerunde hos Haaland Tynnplate

Oppfølging, kontroll og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vernerunden og befaring av bedriften er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet.

På Haaland Tynnplate går de vernerunde en til to ganger i måneden, for å sikre at arbeidet på Haaland Tynnplate blir gjort rett i henhold til forskrifter, regler og interne rutiner.

Bli med Sigve på vernerunde hos Haaland Tynnplate

Oppfølging, kontroll og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vernerunden og befaring av bedriften er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet.

På Haaland Tynnplate går de vernerunde en til to ganger i måneden, For å sikre at arbeidet på Haaland Tynnplate blir gjort rett i henhold til forskrifter, regler og interne rutiner, foretas det vernerunde en til to ganger i måneden. Hver vernerunde tar utgangspunkt i én avdeling, og på denne måten blir hele bedriften dekket i løpet av en periode.

– Miljøgevinst og økonomisk gevinst går hånd i hånd

Haaland Tynnplate har lang tradisjon for HMSK-arbeid, og bedriften var både ISO 9001 og 14001-sertifisert da Compendia kom inn i bildet. ISO 14001 omhandler miljø, og for tynnplatebedriften har det vært viktig å få god kontroll over utslipp og energiforbruk, samtidig som råvarene utnyttes maksimalt.

– Dette er jo en stor bedrift med mange ansatte og funksjoner. For oss er det utrolig viktig å drive aktivt med HMS- og kvalitetsarbeid. Spesielt når det gjelder HMS, er utfordringen at vi har veldig mye maskinelt utstyr, sier tynnplatesjefen.

I tillegg til 70 ansatte er utallige maskiner og åtte roboter i sving hos tynnplatefabrikken. Hele logistikken i fabrikken innebærer bruk av produksjons-, transport- og håndteringsteknologi.

– Dette krever at vi tenker oss om, sånn at vi ikke påfører de ansatte fare ved å jobbe under høyt tempo og prestasjonspress. Et eksempel på dette er å kapsle inn den delen av maskinen hvor det er fare for å få klem- eller kuttskade. HMS er en veldig viktig del av arbeidet vårt. Når det gjelder kvalitet, har vi et veldig sterkt ønske om at kvalitetsavvik skal oppdages på fabrikken, og ikke ute hos kundene våre. For å spare både kundene og bedriften for ekstra kostnader, har vi fokus på å forebygge og avdekke feil, forklarer Gabriel.

Foto: Innkapslet robot bak gjerde i fabrikkhallen hos Haaland Tynnplate.
Produksjonsrobotene hos Haaland Tynnplate er inngjerdet for å ikke påføre de ansatte unødvendig fare.

–  Miljøgevinst og økonomisk gevinst går ofte hånd i hånd. Hos Haaland tynnblate betyr dette for eksempel at vi streber etter å få flest mulig produkter ut av ei stålplate, forklarer Sigve.

Rot skaper større sjanse for feil, og det er Sigve som er ansvarlig for systemene og at ting er på stell. 

–  Det viser seg at god systematikk og ryddighet på arbeidsplassen, øker bevisstheten om kvalitet og sikker utførelse av arbeidet. Derfor er orden og ryddighet noe av det vi fokuserer på i en vernerunde, forklarer han.

For at systemene rundt kvalitet og ytre miljø skal fungere også i praksis, foretar Haaland Tynnplate hyppige interne revisjoner.

– Vi må hele tiden være kritiske til måten vi jobber på for å kunne forbedre oss. Det gjør vi ved å holde oss oppdatert, utfordre oss selv og stille spørsmål ved om vi gjør som vi har bestemt, sier HMSK-sjefen.

I møte med kunder har vi erfart at det gir tyngde å ha med Compendia i HMS- og kvalitetsarbeidet.

Gabriel Pollestad

Daglig leder, Haaland Tynnplate

Illustrasjon: Haaland Tynnplate logo.

Ned fra hylla og ut til de ansatte

I tillegg til å leie inn Sigve som ansatt, benytter tynnplatebedriften seg av Compendias håndbøker og systemer innen personal, kvalitet og HMS.

– Det som jeg kanskje synes er det kjekkeste, er at Compendias verktøy er veldig enkle å bruke. Vi har hatt fokus på å involvere alle ansatte i bruken av å lete seg fram til prosesser og rutiner. For oss har det stor verdi at alle ansatte har tilgang til den samme informasjonen, og at den ligger lett tilgjengelig, forteller Gabriel.

Systemene oppdateres jevnlig, og bedriften får automatisk beskjed når det er på tide å gjøre interne oppdateringer. 

– Dette gjør at vi opplever å være oppdatert til enhver tid. Det er ikke en perm som står og støver ned på hylla, som man tar ned to ganger i året. Det er et levende verktøy, som vi ofte har lyst til å bruke fordi det er nyttig for bedriften.

– Her får man en enormt god pakke, med et oppdatert system som gjør arbeidshverdagen enklere for dem som skal bruke det, et presentabelt verktøy for kundene våre og den ypperste kompetansen i møte med krevende kunder, legger han til. 

Det er ikke bare det Compendia har tatt HMSK-systemene ut av kontorhylla, og inn på en digital arena, som begeistrer tynnplatesjefen.

– Jeg har en forkjærlighet for gründere som går med tanker om ideer eller produktutvikling. Haaland Tynnplate skal være dem som gir seg sist når noe skal lages eller produseres, og vi skal vise at vi er i stand til å omskape en idé om til noe du kan ta på og bruke. Vi mener at disse nytenkerne representerer framtiden, og ønsker å støtte opp om disse. Det er tross alt alt som ikke er skapt enda, vi skal leve av i framtiden.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!